Polityka prywatności

Privaatheidsbeleid en koekies ("Privaatheidsbeleid")

Hierdie privaatheidsbeleid is 'n uitdrukking van sorg vir die regte van besoekers op die webwerf en die gebruik van die dienste wat daardeur aangebied word. Dit is ook die nakoming van die inligtingsverpligting ingevolge art. 13 van Verordening (EU) 2016/679 van die Europese Parlement en die Raad van 27 April 2016 oor die beskerming van individue met betrekking tot die verwerking van persoonlike gegewens en die vrye verkeer van sodanige gegewens, en die herroeping van Richtlijn 95/46 / EG (algemene verordening oor die beskerming van persoonlike gegewens) (Journal of Laws UE L119 van 4.05.2016 Mei 1, p. XNUMX) (hierna verwys as BBP).

Die webwerf-eienaar gee veral aandag aan die privaatheid van gebruikers van die webwerf. Die inligting wat as deel van die webwerf verkry is, word veral beskerm en beveilig teen toegang deur ongemagtigde persone. Die privaatheidsbeleid word aan alle belangstellendes beskikbaar gestel. Die webwerf is oop.

Die webwerf-eienaar verseker dat die belangrikste doelwit is om mense wat die webwerf gebruik privaatheidsbeskerming te bied op 'n vlak wat ten minste ooreenstem met die vereistes van toepaslike wetgewing, veral die bepalings van die GDPR en die wet van 18 Julie 2002 op die verskaffing van elektroniese dienste.

Die webwerf-eienaar kan persoonlike en ander data versamel. Die versameling van hierdie data vind plaas, afhangend van hul aard - outomaties of as gevolg van die optrede van besoekers aan die webwerf.

Elke persoon wat die webwerf op enige manier gebruik, aanvaar al die reëls wat in hierdie privaatheidsbeleid vervat is. Die webwerf-eienaar behou die reg voor om aan hierdie dokument veranderings aan te bring.

 1. Algemene inligting, koekies
  1. Die eienaar en bestuurder van die webwerf is Water Point Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością met sy geregistreerde kantoor in Warskou, adres: ul. Fort Służew 1b / 10 Fort 8, 02-787 Warszawa, het die Register van Entrepreneurs van die Nasionale Hofregister opgeneem wat gehou word deur die distrikshof in Warskou, die kommersiële afdeling van die Nasionale Hofregister, onder KRS-nommer: 0000604168, NIP-nommer: 5213723972, REGON-nommer: 363798130. In ooreenstemming met BBP-regulasies, die eienaar van die webwerf is ook die Persoonlike Data-administrateur van die gebruikers van die webwerf ("Administrator").
  2. As deel van die aktiwiteite wat uitgevoer word, gebruik die administrateur koekies op so 'n manier dat hy die verkeer op die webwerfbladsye waarneem en ontleed, en ook bemarkingsaktiwiteite onderneem, maar as deel van hierdie aktiwiteite verwerk die administrateur nie persoonlike inligting in die betekenis van die BBP nie.
  3. Die webwerf versamel inligting oor gebruikers van die webwerf en hul gedrag op die volgende manier:
   1. die webwerf versamel outomaties inligting wat in koekies vervat is.
   2. deur middel van inligting wat vrywillig deur webwerfgebruikers ingevoer word, in die vorms wat op die webwerfbladsye beskikbaar is.
   3. deur outomatiese versameling van webbedienerlogboeke deur die gasheeroperateur.
  4. Koekielêers (sogenaamde "koekies") is IT-data, in die besonder tekslêers, wat op die eindtoestel van die webwerf-gebruiker gestoor word en bedoel is om die webwerfbladsye te gebruik. Koekies bevat gewoonlik die naam van die webwerf waar hulle vandaan kom, die opbergtyd op die eindtoestel en 'n unieke nommer.
  5. Tydens 'n besoek aan die webwerf kan data van webwerf-gebruikers outomaties versamel word, wat verband hou met 'n gegewe gebruiker se besoek aan die webwerf, insluitend o.a. IP-adres, tipe webblaaier, domeinnaam, aantal bladsye, tipe bedryfstelsel, besoeke, skermoplossing, aantal skermkleure, adresse van webwerwe waarvandaan u toegang tot die webwerf verkry het, tyd van gebruik van die webwerf. Hierdie inligting is nie persoonlike data nie en laat ook nie die persoon wat die webwerf gebruik, kan identifiseer nie.
  6. Daar is moontlik skakels na ander webwerwe op die webwerf. Die webwerf-eienaar is nie verantwoordelik vir die privaatheidspraktyke van hierdie webwerwe nie. Terselfdertyd moedig die webwerf-eienaar die gebruiker van die webwerf aan om die privaatheidsbeleid wat op hierdie webwerwe opgestel is, te lees. Hierdie privaatheidsbeleid is nie van toepassing op ander webwerwe nie.
  7. Die webwerf-eienaar is die entiteit wat koekies op die eindtoestel van die webwerf-gebruiker plaas en toegang daartoe verkry.
  8. Koekies is gewoond aan:
   1. die inhoud van die webwerfbladsye aan te pas by die voorkeure van die webwerfgebruiker en die gebruik van webwerwe te optimaliseer; Met hierdie lêers word veral die toestel van die webwerf-gebruiker herken en die webwerf behoorlik vertoon, aangepas vir sy individuele behoeftes,
   2. statistieke te skep wat help om te verstaan ​​hoe webwerf-gebruikers webwerwe gebruik, wat die verbetering van hul struktuur en inhoud moontlik maak,
   3. die sessie van die gebruiker van die webwerf te handhaaf (nadat hy aangemeld is), en dan hoef hy nie sy aanmelding en wagwoord op elke subpagina van die webwerf in te voer nie.
  9. Die webwerf gebruik die volgende soorte koekies:
   1. 'Noodsaaklike' koekies, wat die gebruik van dienste wat op die webwerf beskikbaar is, moontlik maak, byvoorbeeld verifikasiekoekies,
   2. koekies wat gebruik word om sekuriteit te verseker, byvoorbeeld gebruik om misbruik op te spoor,
   3. 'Prestasie'-koekies, wat gebruik word om inligting oor die gebruik van die webwerfbladsye deur webwerfgebruikers te bekom,
   4. Koekies "adverteer", wat gebruikers van die webwerf in staat stel om advertensie-inhoud te bied wat meer aangepas is vir hul belangstellings,
   5. 'Funksionele' koekies, wat die instellings wat deur die gebruiker van die webwerf gekies is, kan 'onthou', en die webwerf kan aanpas by die webwerf-gebruiker, byvoorbeeld in terme van die geselekteerde taal.
  10. Die webwerf gebruik twee basiese soorte koekies: sessiekoekies en aanhoudende koekies. Sessie-koekies is tydelike lêers wat op die eindtoestel gestoor word totdat hulle die webwerf verlaat, deur die gebruiker van die webwerf afmeld of die sagteware (webblaaier) afskakel. Aanhoudende koekies word op die eindtoestel van die webwerf-gebruiker gestoor vir die tyd wat in die koekie-parameters gespesifiseer word, of totdat dit deur die webwerf-gebruiker uitgevee word.
  11. In die meerderheid van die gevalle kan die sagteware wat gebruik word om webwerwe te blaai, standaard gebruik word om koekies op die eindtoestel van die webwerf-gebruiker te stoor. Webwerfgebruikers het die opsie om te eniger tyd koekie-instellings te verander. Hierdie instellings kan verander word in die opsies van die webblaaier (sagteware), onder andere op 'n manier wat die outomatiese hantering van koekies verhoed of die gebruiker van die webwerf dwing om in kennis gestel te word wanneer koekies op hul toestel geplaas word. Gedetailleerde inligting oor die moontlikhede en metodes om koekies te hanteer, is beskikbaar in die webblaaierinstellings.
  12. Beperkings op die gebruik van koekies kan sommige van die funksies wat op die webwerfbladsye beskikbaar is, beïnvloed.
  13. Koekies wat op die eindtoestel van die webwerf-gebruiker geplaas word, kan ook gebruik word deur adverteerders en vennote wat met die webwerf-eienaar saamwerk.
 2. Verwerking van persoonlike data, inligting oor vorms
  1. Persoonlike data van webwerf-gebruikers kan deur die administrateur verwerk word:
   1. as die gebruiker van die webwerf daartoe instem in die vorms wat op die webwerf geplaas word, om aksies te neem waarop hierdie vorms betrekking het (artikel 6 (1) (a) van die BBP) of
   2. wanneer die verwerking nodig is vir die uitvoering van 'n kontrak waartoe die webwerf-gebruiker 'n party is (artikel 6 (XNUMX) (b) van die BBP), indien die webwerf die sluiting van 'n kontrak tussen die administrateur en die gebruiker van die webwerf moontlik maak.
  2. As deel van die webwerf word persoonlike inligting slegs vrywillig deur gebruikers van die webwerf verwerk. Die administrateur verwerk persoonlike inligting van webwerfgebruikers slegs in die mate wat nodig is vir die doeleindes soos uiteengesit in punt 1 hierbo. a en b hierbo en vir die tydperk wat nodig is om hierdie doeleindes te bereik, of totdat die gebruiker van die webwerf hul toestemming terugtrek. Versuim om data deur die gebruiker van die webwerf te verskaf, kan in sommige situasies lei tot die onvermoë om die doeleindes te bereik waarvoor die verskaffing van data nodig is.
  3. Die volgende persoonlike gegewens van die gebruiker van die webwerf kan versamel word as deel van die vorms wat op die webwerf geplaas word of om kontrakte uit te voer wat as deel van die webwerf gesluit kan word: naam, van, adres, e-posadres, telefoonnommer, aanmelding, wagwoord.
  4. Die gegewens in die vorms wat deur die gebruiker van die webwerf aan die administrateur verskaf word, kan deur die administrateur aan derde partye oorgedra word wat met die administrateur saamwerk in verband met die implementering van die doelstellings uiteengesit in punt 1 lit. a en b hierbo.
  5. Die inligting wat in die vorms op die webwerf voorsien word, word verwerk vir doeleindes wat voortspruit uit die funksie van 'n spesifieke vorm, en die administrateur kan dit ook gebruik vir argief- en statistiese doeleindes. Die toestemming van die betrokkene word uitgespreek deur die toepaslike venster in die vorm na te gaan.
  6. Die webwerfgebruiker, indien die webwerf sulke funksies het, deur die toepaslike venster in die registrasievorm te kontroleer, kan weier of toestem om kommersiële inligting via elektroniese kommunikasiemiddele te ontvang, in ooreenstemming met die Wet van 18 Julie 2002 oor die verskaffing van elektroniese dienste ( Tydskrif vir Wette van 2002, no. 144, item 1024, soos gewysig). As die gebruiker van die webwerf ingestem het om kommersiële inligting deur middel van elektroniese kommunikasie te ontvang, het hy die reg om sodanige toestemming te eniger tyd terug te trek. Die gebruik van die reg om toestemming vir die ontvangs van kommersiële inligting terug te trek, word uitgevoer deur 'n toepaslike versoek per e-pos na die adres van die webwerf-eienaar te stuur, insluitend die naam en van van die webwerf-gebruiker.
  7. Die gegewens wat in die vorms voorsien word, kan oorgedra word aan entiteite wat tegniese dienste lewer, veral dit geld vir die oordrag van inligting oor die eienaar van 'n geregistreerde domein aan entiteite wat internetdomeinoperateurs is (veral die wetenskaplike en akademiese rekenaarnetwerk jbr - NASK), betalingsdienste of ander entiteite, waarmee die Administrateur in hierdie opsig saamwerk.
  8. Persoonlike gegewens van gebruikers van die webwerf word in 'n databasis gestoor waarin tegniese en organisatoriese maatreëls toegepas is om die verwerkte data te beskerm in ooreenstemming met die vereistes soos uiteengesit in die betrokke regulasies.
  9. Ten einde die herregistrasie van persone wie se deelname aan die webwerf beëindig is weens die ongemagtigde gebruik van die webwerf se dienste te voorkom, kan die Administrateur weier om persoonlike inligting uit te vee wat nodig is om die moontlikheid van herregistrasie te blokkeer. Die regsgrondslag vir die weiering is Art. 19 paragraaf 2 punt 3 in verband met art. 21 sek. 1 van die Wet van 18 Julie 2002 oor die verskaffing van elektroniese dienste (dit wil sê van 15 Oktober 2013, Journal of Laws of 2013, item 1422). Die administrateur se weiering om persoonlike gegewens van gebruikers van die webwerf te verwyder, kan ook voorkom in ander gevalle waarvoor die wet voorsiening maak.
  10. In gevalle waar die wet voorsiening maak, kan die administrateur sommige van die persoonlike data van webwerf-gebruikers aan derde partye bekend maak vir doeleindes wat verband hou met die beskerming van die regte van derde partye.
  11. Die administrateur behou die reg voor om alle gebruikers van die webwerf e-pos te stuur met kennisgewings oor belangrike veranderinge aan die webwerf en oor veranderinge aan hierdie privaatheidsbeleid. Die administrateur kan kommersiële elektroniese briewe stuur, veral advertensies en ander kommersiële inligting, mits die gebruiker van die webwerf daartoe ingestem het. Advertensies en ander kommersiële inligting kan ook aangeheg word aan inkomende en uitgaande briewe van die stelselrekening.
 3. Diensgebruikers se regte ten opsigte van hul persoonlike data Ingevolge Art. 15 - 22 AVG, het elke webwerfgebruiker die volgende regte:
  1. Reg op toegang tot data (artikel 15 van die BBP)Die betrokkene is geregtig om van die administrateur bevestiging te kry of persoonlike data rakende hom of haar verwerk word, en indien wel, toegang daartoe. Volgens Art. Die administrateur sal die betrokke persoon 'n afskrif van die persoonlike inligting wat tans verwerk word, voorsien.
  2. Die reg om data reg te stel (artikel 16 van die BBP)Die betrokkene het die reg om die administrateur te versoek om onmiddellik verkeerde persoonlike inligting rakende hom reg te stel.
  3. Die reg om data uit te vee ('reg om vergete te word') (artikel 17 van die BBP)Die betrokkene het die reg om die administrateur te versoek om hul persoonlike gegewens onmiddellik uit te vee, en die administrateur is verplig om persoonlike inligting sonder onbehoorlike vertraging te verwyder as een van die volgende omstandighede voorkom:
   1. persoonlike inligting is nie meer nodig vir die doeleindes waarvoor hulle versamel of andersins verwerk is nie;
   2. die betrokkene het die toestemming waarop die verwerking gebaseer is, teruggetrek
   3. die betrokkene maak beswaar teen die verwerking kragtens art. 21 sek. 1 teen verwerking en daar is geen oorheersende wettige gronde vir verwerking nie
  4. Reg tot beperking van verwerking (artikel 18 van die BBP)Die betrokkene het die reg om die administrateur te versoek om die verwerking in die volgende gevalle te beperk:
   1. Wanneer data verkeerd is - betyds om dit reg te stel
   2. Die betrokkene het beswaar gemaak ingevolge Art. 21 sek. 1 teen verwerking - totdat vasgestel word of die wettige gronde van die administrateur die gronde vir beswaar van die betrokkene oorheers.
   3. Die verwerking is onwettig en die betrokkene is gekant teen die verwydering van persoonlike gegewens en versoek eerder die beperking van die gebruik daarvan.
  5. 5. Reg op data-oordraagbaarheid (artikel 20 AVG)Die betrokkene het die reg om, in 'n gestruktureerde, algemeen gebruikte, masjienleesbare formaat, persoonlike gegewens rakende hom, wat hy aan die administrateur verskaf het, te ontvang, en het die reg om hierdie persoonlike gegewens aan 'n ander administrateur te stuur sonder enige hindernisse van die administrateur aan wie hierdie persoonlike gegewens verskaf is. Die betrokkene het die reg om te vra dat die persoonlike inligting, indien dit tegnies moontlik, direk deur die administrateur aan 'n ander administrateur gestuur word. Die wet bedoel in hierdie afdeling mag nie die regte en vryhede van ander benadeel nie.
  6.  6. Beswaarreg (art. 21 BBR)As persoonlike data vir direkte bemarkingsdoeleindes verwerk word, het die betrokkene die reg om te eniger tyd beswaar te maak teen die verwerking van sy persoonlike data vir doeleindes van sodanige bemarking, insluitend profilering, in die mate dat die verwerking verband hou met sodanige direkte bemarking. .

  Die implementering van bogenoemde regte van webwerfgebruikers kan teen betaling geskied in gevalle waar toepaslike wetgewing daarvoor voorsiening maak.

  In die geval van 'n skending van bogenoemde regte of die gebruiker van die webwerf vind dat sy persoonlike inligting strydig met die toepaslike wetgewing deur die administrateur verwerk word, het die gebruiker van die webwerf die reg om 'n klag by die toesighoudende liggaam in te dien.

 4. Bedienerlogboeke
  1. Volgens die aanvaarde praktyk van die meeste webwerwe, stoor die webwerfoperateur http-navrae wat gerig is op die bediener van die webwerfoperateur (inligting oor sommige van die gedrag van die webwerfgebruikers word in die bedienerlaag aangeteken). Die hulpbronne wat deursoek word, word geïdentifiseer deur URL-adresse. Die presiese lys van inligting wat in die webbediener-loglêers gestoor is, is soos volg:
   1. openbare IP-adres van die rekenaar waaruit die ondersoek gekom het,
   2. naam van die kliënt se stasie - identifikasie uitgevoer deur die http-protokol, indien moontlik,
   3. webwerf-gebruikernaam wat in die magtiging (aanmelding) -proses voorsien word,
   4. tyd van die ondersoek,
   5. http-antwoordkode,
   6. die aantal grepe wat deur die bediener gestuur is,
   7. URL-adres van die bladsy wat voorheen deur die gebruiker van die webwerf besoek is (verwysingskakel) - as die webwerf via 'n skakel verkry is,
   8. inligting oor die webblaaier van die webwerfgebruiker,
   9. inligting oor foute wat tydens die uitvoering van die http-transaksie voorgekom het.

   Bogenoemde gegewens word nie geassosieer met spesifieke persone wat op die webwerwe beskikbaar is nie. Om die beste gehalte van die webwerf te verseker, ontleed die webwerfoperateur af en toe loglêers om te bepaal watter bladsye op die webwerf die meeste besoek word, watter webblaaiers gebruik word, of die webwerfstruktuur foute bevat, ens.

  2. Die logboeke wat deur die operateur versamel is, word vir 'n onbepaalde tyd gestoor as hulpmateriaal wat gebruik word vir die behoorlike administrasie van die webwerf. Die inligting wat daarin vervat is, sal nie aan enige ander entiteite bekend gemaak word as die operateur of entiteite wat persoonlik, kapitaal of kontraktueel met die operateur verband hou nie. Op grond van die inligting in hierdie lêers, kan statistieke gegenereer word om die webwerf te administreer. Opsommings wat sulke statistieke bevat, bevat nie funksies wat besoekers aan die webwerf identifiseer nie.