Polityka prywatności

Политика за поверителност и бисквитки („Политика за поверителност“)

Тази Политика за поверителност е израз на грижа за правата на посетителите на уебсайта и използване на услугите, предлагани чрез него. То е и изпълнение на задължението за информация по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на лицата по отношение на обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (общ регламент за защита на лични данни) (Journal of Laws UE L119 от 4.05.2016 май 1 г., стр. XNUMX) (наричан по-долу GDPR).

Собственикът на уебсайта обръща специално внимание на спазването на поверителността на потребителите на уебсайта. Данните, получени като част от уебсайта, са особено защитени и защитени срещу достъп от неоторизирани лица. Политиката за поверителност се предоставя на всички заинтересовани страни. Уебсайтът е отворен.

Собственикът на уебсайта гарантира, че основната му цел е да осигури на хората, използващи уебсайта, защита на поверителността на ниво, най-малкото отговарящо на изискванията на приложимото законодателство, по-специално на разпоредбите на GDPR и Закона от 18 юли 2002 г. за предоставяне на електронни услуги.

Собственикът на уебсайта може да събира лични и други данни. Събирането на тези данни става, в зависимост от техния характер - автоматично или в резултат на действията на посетителите на уебсайта.

Всеки човек, използващ уебсайта по какъвто и да е начин, приема всички правила, съдържащи се в настоящата Политика за поверителност. Собственикът на уебсайта си запазва правото да прави промени в този документ.

 1. Обща информация, бисквитки
  1. Собственик и оператор на уебсайта е Water Point Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością със седалище във Варшава, адрес: ул. Fort Służew 1b / 10 Fort 8, 02-787 Warszawa, вписан в регистъра на предприемачите от регистъра на Националния съд, воден от Окръжния съд във Варшава, Търговско отделение на Регистъра на националния съд, под номер KRS: 0000604168, NIP номер: 5213723972, REGON номер: 363798130. В съответствие с Правилата на GDPR, собственикът на уебсайта е също администратор на лични данни на потребителите на уебсайта („Администратор“).
  2. Като част от извършените дейности Администраторът използва бисквитки по такъв начин, че наблюдава и анализира трафика на страниците на уебсайта, както и предприема дейности за ремаркетинг, но като част от тези дейности Администраторът не обработва лични данни по смисъла на GDPR.
  3. Уебсайтът събира информация за потребителите на уебсайта и тяхното поведение по следния начин:
   1. уебсайтът автоматично събира информация, която се съдържа в бисквитките.
   2. чрез данни, въведени доброволно от потребителите на уебсайтове, във формулярите, достъпни на страниците на уебсайта.
   3. чрез автоматично събиране на регистрационни файлове на уеб сървъра от хостинг оператора.
  4. Файловете за бисквитки (т. Нар. „Бисквитки“) са ИТ данни, по-специално текстови файлове, които се съхраняват в крайното устройство на потребителя на уебсайта и са предназначени за използване на страниците на уебсайта. Бисквитките обикновено съдържат името на уебсайта, от който идват, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.
  5. По време на посещение на уебсайта, данните на потребителите на уебсайта могат да се събират автоматично, свързани с посещението на даден потребител в уебсайта, включително, наред с други, IP адрес, вид на уеб браузър, име на домейн, брой преглеждания на страници, вид на операционна система, посещения, разделителна способност на екрана, брой цветове на екрана, адреси на уебсайтове, от които е достъпна уебсайта, време на използване на уебсайта. Тези данни не са лични данни, нито позволяват идентифициране на лицето, използващо уебсайта.
  6. Възможно е да има връзки към други уебсайтове в рамките на уебсайта. Собственикът на уебсайта не носи отговорност за практиките за поверителност на тези уебсайтове. В същото време собственикът на уебсайта насърчава потребителя на уебсайта да прочете политиката за поверителност, установена на тези уебсайтове. Тази Политика за поверителност не се прилага за други уебсайтове.
  7. Субектът, който поставя бисквитки на крайното устройство на потребителя на уебсайта и получава достъп до тях, е собственикът на уебсайта.
  8. Cookies се използват за:
   1. адаптиране на съдържанието на страниците на уебсайта спрямо предпочитанията на потребителя на уебсайта и оптимизиране на използването на уебсайтове; по-специално тези файлове позволяват разпознаване на устройството на потребителя на уебсайта и правилно показване на уебсайта, съобразено с неговите индивидуални нужди,
   2. създаване на статистика, която помага да се разбере как потребителите на уебсайтове използват уебсайтове, което позволява да се подобри тяхната структура и съдържание,
   3. поддържане на сесията на потребителя на уебсайта (след влизане в системата), благодарение на което той не трябва да въвежда отново своите данни за вход и парола на всяка подстраница на уебсайта.
  9. Уебсайтът използва следните видове бисквитки:
   1. „Необходими“ бисквитки, позволяващи използването на услуги, достъпни на уебсайта, например бисквитки за удостоверяване,
   2. бисквитки, използвани за осигуряване на сигурност, например използвани за откриване на злоупотреба,
   3. „Бисквитки“ за ефективност, използвани за получаване на информация за използването на страниците на уебсайта от потребителите на уебсайта,
   4. „Рекламни“ бисквитки, даващи възможност на потребителите на уебсайта да предоставят рекламно съдържание, по-съобразено с техните интереси,
   5. „Функционални“ бисквитки, позволяващи „запомняне“ на настройките, избрани от потребителя на уебсайта, и адаптиране на уебсайта към потребителя на уебсайта, например по отношение на избрания език.
  10. Уебсайтът използва два основни типа бисквитки: сесийни бисквитки и устойчиви бисквитки. Сесийните бисквитки са временни файлове, съхранявани на крайното устройство, докато не напуснат уебсайта, излезте от потребителя на уебсайта или изключете софтуера (уеб браузър). Постоянните бисквитки се съхраняват на крайното устройство на потребителя на уебсайта за времето, посочено в параметрите на файла с бисквитки или докато не бъдат изтрити от потребителя на уебсайта.
  11. В по-голямата част от случаите софтуерът, използван за сърфиране в уебсайтове по подразбиране, позволява съхраняването на бисквитки на крайното устройство на потребителя на уебсайта. Потребителите на уебсайтове имат възможност да променят настройките на бисквитките по всяко време. Тези настройки могат да се променят в опциите на уеб браузъра (софтуер), inter alia, по начин, който предотвратява автоматичното боравене с бисквитки или принуждава потребителя на уебсайта да бъде информиран, когато бисквитките се поставят на тяхното устройство. Подробна информация за възможностите и методите за работа с бисквитките е налична в настройките на уеб браузъра.
  12. Ограниченията в използването на бисквитки могат да засегнат някои от функциите, достъпни на страниците на уебсайта.
  13. Бисквитките, поставени на крайното устройство на потребителя на уебсайта, могат да се използват и от рекламодатели и партньори, които си сътрудничат със собственика на уебсайта.
 2. Обработка на лични данни, информация за формуляри
  1. Личните данни на потребителите на уебсайта могат да бъдат обработвани от Администратора:
   1. ако потребителят на уебсайта се съгласи с него във формулярите, публикувани на уебсайта, за да предприеме действия, за които тези форми се отнасят (член 6, параграф 1, буква а) от GDPR) или
   2. когато обработката е необходима за изпълнение на договор, по който потребителят на уебсайта е страна (член 6, буква л), буква б) от GDPR), ако уебсайтът позволява сключването на договор между Администратора и потребителя на уебсайта.
  2. Като част от уебсайта личните данни се обработват само доброволно от потребителите на уебсайта. Администраторът обработва лични данни на потребителите на уебсайтове само до степента, необходима за целите, посочени в точка 1, осветена. a и b по-горе и за периода, необходим за постигане на тези цели, или докато потребителят на уебсайта не оттегли съгласието си. Неподаването на данни от потребителя на уебсайта може, в някои ситуации, да доведе до невъзможност за постигане на целите, за които е необходимо предоставянето на данни.
  3. Следните лични данни на потребителя на уебсайта могат да се събират като част от формулярите, публикувани на уебсайта или с цел изпълнение на договори, които могат да бъдат сключени като част от уебсайта: име, фамилия, адрес, имейл адрес, телефонен номер, вход, парола.
  4. Данните, съдържащи се във формулярите, предоставени на Администратора от потребителя на уебсайта, могат да бъдат прехвърляни от Администратора на трети лица, които си сътрудничат с Администратора във връзка с изпълнението на целите, посочени в точка 1, осветена. а и б по-горе.
  5. Данните, предоставени във формулярите на уебсайта, се обработват за цели, произтичащи от функцията на конкретен формуляр, освен това могат да бъдат използвани от Администратора и за архивни и статистически цели. Съгласието на субекта на данните се изразява чрез проверка на съответния прозорец във формата.
  6. Потребителят на уебсайта, ако уебсайтът има такива функционалности, чрез проверка на съответния прозорец във формуляра за регистрация, може да откаже или да даде съгласие за получаване на търговска информация чрез електронна комуникация в съответствие със Закона от 18 юли 2002 г. за предоставяне на електронни услуги ( Списание на законите от 2002 г., № 144, точка 1024, изменена). Ако потребителят на уебсайта се е съгласил да получи търговска информация чрез електронна комуникация, той има право да оттегли такова съгласие по всяко време. Упражняването на правото на оттегляне на съгласието за получаване на търговска информация се извършва чрез изпращане на подходящо искане по електронна поща на адреса на собственика на уебсайта, включително името и фамилията на потребителя на уебсайта.
  7. Данните, предоставени във формулярите, могат да бъдат прехвърлени на субекти, които технически предоставят определени услуги - по-специално това се отнася за прехвърлянето на информация за собственика на регистриран домейн към субекти, които са оператори на интернет домейни (в частност Научната и академична компютърна мрежа jbr - NASK), платежни услуги или други образувания, с която Администраторът си сътрудничи в това отношение.
  8. Личните данни на потребителите на уебсайтове се съхраняват в база данни, в която са приложени технически и организационни мерки за гарантиране на защитата на обработваните данни в съответствие с изискванията, посочени в съответните наредби.
  9. За да се предотврати пререгистрацията на хора, чието участие в уебсайта е прекратено поради неоторизирано използване на услугите на уебсайта, Администраторът може да откаже изтриването на лични данни, необходими за блокиране на възможността за пререгистрация. Правното основание за отказа е чл. 19 параграф 2 т. 3 във връзка с чл. 21 сек. 1 от Закона от 18 юли 2002 г. за предоставяне на електронни услуги (т.е. от 15 октомври 2013 г., Журнал на законите от 2013 г., точка 1422). Отказът на администратора да изтрие личните данни на потребителите на уебсайтове може да възникне и в други предвидени от закона случаи.
  10. В предвидени от закона случаи, Администраторът може да разкрие част от личните данни на потребителите на уебсайта на трети страни за цели, свързани със защитата на правата на трети страни.
  11. Администраторът си запазва правото да изпраща на всички потребители на уебсайта имейли с известия за важни промени в уебсайта и за промени в тази Политика за поверителност. Администраторът може да изпраща търговски електронни писма, по-специално реклами и друга търговска информация, при условие че потребителят на уебсайта се е съгласил с него. Рекламите и друга търговска информация могат също да бъдат прикачени към входящи и изходящи писма от системния акаунт.
 3. Права на потребителите на услуги по отношение на техните лични данни Съгласно чл. 15 - 22 GDPR, всеки потребител на уебсайт има следните права:
  1. Право на достъп до данни (член 15 от GDPR)Субектът на данните има право да получи от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, отнасящи се до него, и ако е така, достъп до тях. Съгласно чл. Администраторът ще предостави на субекта на данни копие от личните данни, подлежащи на обработка.
  2. Право на коригиране на данни (член 16 от GDPR)Субектът на данните има право да поиска от Администратора незабавно да коригира неверни лични данни, отнасящи се до него.
  3. Право на изтриване на данни („право да бъдем забравени“) (член 17 от GDPR)Субектът на данни има право да поиска от Администратора незабавно да изтрие личните му данни и Администраторът е длъжен да изтрие личните данни без ненужно забавяне, ако възникне едно от следните обстоятелства:
   1. личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин;
   2. субектът на данни е оттеглил съгласието, на което се основава обработването
   3. субектът на данни възразява срещу обработването съгласно чл. 21 сек. 1 срещу обработване и няма преимуществени законни основания за обработка
  4. Право на ограничаване на обработката (член 18 от GDPR)Субектът на данни има право да поиска от Администратора да ограничи обработката в следните случаи:
   1. Когато данните са неправилни - навреме, за да ги коригирате
   2. Субектът на данните е възразил съгласно чл. 21 сек. 1 срещу обработка - докато се установи дали законните основания от страна на Администратора отменят основанията за възражение на субекта на данните.
   3. Обработката е незаконна и субектът на данни се противопоставя на изтриването на лични данни и вместо това изисква ограничаване на използването им.
  5. 5. Право на преносимост на данните (член 20 от ОРЗД)Субектът на данни има право да получава в структуриран, често използван, машинно четим формат, лични данни относно него, които той предостави на Администратора, и има право да изпраща тези лични данни на друг администратор без пречки от страна на Администратора, на когото са предоставени тези лични данни. Субектът на данни има право да поиска личните данни да бъдат изпратени от Администратора директно на друг администратор, ако това е технически възможно. Законът, посочен в този раздел, може да не засяга неблагоприятно правата и свободите на другите.
  6.  6. Право на възражение (член 21 от GDPR)Ако личните данни се обработват за целите на директния маркетинг, субектът на данните има право по всяко време да възрази срещу обработката на личните му данни за целите на такъв маркетинг, включително профилиране, доколкото обработката е свързана с такъв директен маркетинг. .

  Изпълнението на горепосочените права на потребителите на уебсайтове може да се осъществи срещу заплащане в случаите, когато приложимото законодателство го предвижда.

  В случай на нарушение на горепосочените права или потребителят на уебсайта установи, че личните му данни се обработват от Администратора в противоречие с приложимия закон, потребителят на уебсайта има право да подаде жалба до надзорния орган.

 4. Сървърни дневници
  1. В съответствие с приетата практика на повечето уебсайтове, операторът на уебсайтове съхранява http заявки, насочени към сървъра на уебсайта на оператора (информация за някои поведения на потребителите на уебсайта се регистрира в сървърния слой). Преглежданите ресурси се идентифицират по URL адреси. Точният списък с информация, съхранявана в лог файловете на уеб сървъра, е следният:
   1. публичен IP адрес на компютъра, от който дойде запитването,
   2. име на станцията на клиента - идентификация, извършена от протокола http, ако е възможно,
   3. потребителско име на уебсайта, предоставено в процеса на разрешаване (влизане),
   4. час на запитването,
   5. http код за отговор,
   6. броят байтове, изпратени от сървъра,
   7. URL адрес на страницата, посетена по-рано от потребителя на уебсайта (препращаща връзка) - ако уебсайтът е бил достъпен чрез връзка,
   8. информация за уеб браузъра на потребителя на уебсайта,
   9. информация за грешки, възникнали по време на изпълнението на http транзакция.

   Горните данни не са свързани с конкретни хора, които разглеждат страниците, достъпни на уебсайта. За да осигури най-високото качество на уебсайта, операторът на уебсайта понякога анализира лог файлове, за да определи кои страници в уебсайта са най-често посещавани, кои уеб браузъри се използват, дали структурата на уебсайта е без грешки и т.н.

  2. Събраните от оператора дневници се съхраняват за неопределено време като спомагателни материали, използвани за правилното администриране на уебсайта. Информацията, съдържаща се в тях, няма да бъде разкрита на други субекти, различни от оператора или образувания, свързани с оператора лично, чрез капитал или по договор. Въз основа на информацията, съдържаща се в тези файлове, може да се генерира статистика, която да помогне в администрирането на уебсайта. Резюметата, съдържащи такава статистика, не съдържат функции, които идентифицират посетителите на уебсайта.