Polityka prywatności

Πολιτική απορρήτου και cookie ("Πολιτική απορρήτου")

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου είναι μια έκφραση φροντίδας για τα δικαιώματα των επισκεπτών στον ιστότοπο και τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Είναι επίσης η εκπλήρωση της υποχρέωσης πληροφόρησης βάσει του Άρθ. 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46 / ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία των προσωπικά δεδομένα) (Journal of Laws UE L119 of 4.05.2016 May 1, p. XNUMX) (εφεξής «GDPR»).

Ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον σεβασμό του απορρήτου των χρηστών του ιστότοπου. Τα δεδομένα που λαμβάνονται ως μέρος του ιστότοπου προστατεύονται ιδιαίτερα και προστατεύονται από την πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Η πολιτική απορρήτου διατίθεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο ιστότοπος είναι ανοιχτός.

Ο κάτοχος της ιστοσελίδας διασφαλίζει ότι πρωταρχικός στόχος του είναι να παρέχει στα άτομα που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο προστασία απορρήτου σε επίπεδο τουλάχιστον που αντιστοιχεί στις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ιδίως των διατάξεων του GDPR και του νόμου της 18ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Ο κάτοχος της ιστοσελίδας μπορεί να συλλέγει προσωπικά και άλλα δεδομένα. Η συλλογή αυτών των δεδομένων πραγματοποιείται, ανάλογα με τη φύση τους - αυτόματα ή ως αποτέλεσμα των ενεργειών των επισκεπτών στον ιστότοπο.

Κάθε άτομο που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο αποδέχεται με οποιονδήποτε τρόπο όλους τους κανόνες που περιέχονται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Ο κάτοχος του ιστότοπου διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτό το έγγραφο.

 1. Γενικές πληροφορίες, cookie
  1. Ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής της ιστοσελίδας είναι το Water Point Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością με την έδρα του στη Βαρσοβία, διεύθυνση: ul. Fort Służew 1b / 10 Fort 8, 02-787 Warszawa, εισήγαγε το μητρώο επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστηρίου Μητρώου που τηρείται από το Επαρχιακό Δικαστήριο στη Βαρσοβία, Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστηρίου Μητρώου, με αριθμό KRS: 0000604168, αριθμός NIP: 5213723972, αριθμός REGON: 363798130. Σύμφωνα με Κανονισμοί GDPR, ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου είναι επίσης ο Διαχειριστής προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ιστότοπου ("Διαχειριστής").
  2. Ως μέρος των δραστηριοτήτων που εκτελούνται, ο Διαχειριστής χρησιμοποιεί cookie με τέτοιο τρόπο ώστε να παρατηρεί και να αναλύει την επισκεψιμότητα στις σελίδες του ιστότοπου, καθώς και να λαμβάνει δραστηριότητες επαναληπτικού μάρκετινγκ, ωστόσο, ως μέρος αυτών των δραστηριοτήτων, ο Διαχειριστής δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα κατά την έννοια του GDPR.
  3. Ο ιστότοπος συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες του ιστότοπου και τη συμπεριφορά τους με τον ακόλουθο τρόπο:
   1. ο ιστότοπος συλλέγει αυτόματα πληροφορίες που περιέχονται στα cookies.
   2. μέσω δεδομένων που εισάγονται εθελοντικά από χρήστες ιστότοπων, στις φόρμες που είναι διαθέσιμες στις σελίδες του ιστότοπου.
   3. με αυτόματη συλλογή αρχείων καταγραφής διακομιστή ιστού από τον πάροχο φιλοξενίας.
  4. Τα αρχεία cookie (τα λεγόμενα "cookies") είναι δεδομένα πληροφορικής, ιδίως αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στην τελική συσκευή του χρήστη του ιστότοπου και προορίζονται για χρήση των σελίδων του ιστότοπου. Τα cookie συνήθως περιέχουν το όνομα του ιστότοπου από τον οποίο προέρχονται, τον χρόνο αποθήκευσης στην τελική συσκευή και έναν μοναδικό αριθμό.
  5. Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στον ιστότοπο, τα δεδομένα των χρηστών του ιστότοπου μπορούν να συλλέγονται αυτόματα, σχετικά με την επίσκεψη ενός συγκεκριμένου χρήστη στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, Διεύθυνση IP, τύπος προγράμματος περιήγησης ιστού, όνομα τομέα, αριθμός προβολών σελίδας, τύπος λειτουργικού συστήματος, επισκέψεις, ανάλυση οθόνης, αριθμός χρωμάτων οθόνης, διευθύνσεις ιστότοπων από τους οποίους έγινε πρόσβαση στον ιστότοπο, χρόνος χρήσης του ιστότοπου. Αυτά τα δεδομένα δεν είναι προσωπικά δεδομένα, ούτε επιτρέπουν την ταυτοποίηση του ατόμου που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.
  6. Ενδέχεται να υπάρχουν σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους εντός του ιστότοπου. Ο κάτοχος της ιστοσελίδας δεν είναι υπεύθυνος για τις πρακτικές απορρήτου αυτών των ιστότοπων. Ταυτόχρονα, ο κάτοχος της ιστοσελίδας ενθαρρύνει τον χρήστη του ιστότοπου να διαβάσει την πολιτική απορρήτου που καθιερώνεται σε αυτούς τους ιστότοπους. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για άλλους ιστότοπους.
  7. Η οντότητα που τοποθετεί cookie στην τελική συσκευή του χρήστη του ιστότοπου και αποκτά πρόσβαση σε αυτά είναι ο κάτοχος του ιστότοπου.
  8. Τα cookies χρησιμοποιούνται για:
   1. προσαρμογή του περιεχομένου των σελίδων του ιστότοπου στις προτιμήσεις των χρηστών του ιστότοπου και βελτιστοποίηση της χρήσης των ιστότοπων · Συγκεκριμένα, αυτά τα αρχεία επιτρέπουν την αναγνώριση της συσκευής του χρήστη του ιστότοπου και την σωστή εμφάνιση του ιστότοπου, προσαρμοσμένων στις ατομικές του ανάγκες,
   2. δημιουργία στατιστικών που βοηθούν στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες ιστότοπων χρησιμοποιούν ιστότοπους, κάτι που επιτρέπει τη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου τους,
   3. τη διατήρηση της περιόδου λειτουργίας του χρήστη του ιστότοπου (μετά την είσοδο), χάρη στην οποία δεν χρειάζεται να εισάγει ξανά τα στοιχεία σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασής του σε κάθε υποσελίδα του ιστότοπου.
  9. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους cookie:
   1. "Απαραίτητα" cookie, επιτρέποντας τη χρήση των διαθέσιμων υπηρεσιών στον ιστότοπο, π.χ. cookie ελέγχου ταυτότητας,
   2. cookies που χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση ασφάλειας, π.χ. χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό κατάχρησης
   3. Cookies "Performance", που χρησιμοποιούνται για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των σελίδων του ιστότοπου από τους χρήστες του ιστότοπου,
   4. Cookies "Διαφήμιση", επιτρέποντας στους χρήστες του ιστότοπου να παρέχουν διαφημιστικό περιεχόμενο προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντά τους,
   5. "Λειτουργικά" cookie, επιτρέποντας "να θυμάστε" τις ρυθμίσεις που επέλεξε ο χρήστης του ιστότοπου και να προσαρμόσετε τον ιστότοπο στον χρήστη του ιστότοπου, π.χ. όσον αφορά την επιλεγμένη γλώσσα.
  10. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί δύο βασικούς τύπους cookie: cookie συνεδρίας και μόνιμα cookie. Τα cookie συνεδρίας είναι προσωρινά αρχεία που αποθηκεύονται στην τελική συσκευή μέχρι να εγκαταλείψουν τον ιστότοπο, να αποσυνδεθούν από τον χρήστη του ιστότοπου ή να απενεργοποιήσουν το λογισμικό (πρόγραμμα περιήγησης ιστού). Τα μόνιμα cookie αποθηκεύονται στην τελική συσκευή του χρήστη του ιστότοπου για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στις παραμέτρους του αρχείου cookie ή έως ότου διαγραφούν από τον χρήστη του ιστότοπου.
  11. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την περιήγηση σε ιστότοπους επιτρέπει την αποθήκευση cookie στην τελική συσκευή του χρήστη του ιστότοπου από προεπιλογή. Οι χρήστες του ιστότοπου έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν τις ρυθμίσεις cookie ανά πάσα στιγμή. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν στις επιλογές του προγράμματος περιήγησης ιστού (λογισμικό), μεταξύ άλλων, με τρόπο που αποτρέπει τον αυτόματο χειρισμό των cookies ή αναγκάζει τον χρήστη του ιστότοπου να ενημερώνεται κάθε φορά που τοποθετούνται cookie στη συσκευή τους. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες και τους τρόπους χειρισμού των cookies είναι διαθέσιμες στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ιστού.
  12. Οι περιορισμοί στη χρήση των cookies ενδέχεται να επηρεάσουν ορισμένες από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στις σελίδες του ιστότοπου.
  13. Τα cookie που τοποθετούνται στην τελική συσκευή του χρήστη του ιστότοπου μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από διαφημιζόμενους και συνεργάτες που συνεργάζονται με τον κάτοχο του ιστότοπου.
 2. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, πληροφορίες για φόρμες
  1. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ιστότοπου μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από τον Διαχειριστή:
   1. εάν ο χρήστης του ιστότοπου συμφωνεί με αυτό στις φόρμες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο, προκειμένου να προβεί σε ενέργειες στις οποίες σχετίζονται αυτές οι φόρμες (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GDPR) ή
   2. όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία ο χρήστης του ιστότοπου είναι συμβαλλόμενο μέρος (άρθρο 6 παράγραφος XNUMX στοιχείο β) του GDPR), εάν ο ιστότοπος επιτρέπει τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του Διαχειριστή και του χρήστη του ιστότοπου.
  2. Ως μέρος του ιστότοπου, τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο εθελοντικά από τους χρήστες του ιστότοπου. Ο διαχειριστής επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ιστότοπου μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο 1 αναμμένο. α και β παραπάνω και για την περίοδο που απαιτείται για την επίτευξη αυτών των σκοπών ή έως ότου ο χρήστης του ιστότοπου αποσύρει τη συγκατάθεσή του. Η μη παροχή δεδομένων από τον χρήστη του ιστότοπου ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να οδηγήσει σε αδυναμία επίτευξης των σκοπών για τους οποίους είναι απαραίτητη η παροχή δεδομένων.
  3. Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα του χρήστη της ιστοσελίδας μπορούν να συλλεχθούν ως μέρος των εντύπων που δημοσιεύονται στον ιστότοπο ή για την εκτέλεση συμβάσεων που μπορούν να συναφθούν ως μέρος του ιστότοπου: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου, σύνδεση, κωδικός πρόσβασης.
  4. Τα δεδομένα που περιέχονται στις φόρμες, που παρέχονται στον Διαχειριστή από τον χρήστη της ιστοσελίδας, μπορούν να μεταφερθούν από τον Διαχειριστή σε τρίτα μέρη που συνεργάζονται με τον Διαχειριστή σε σχέση με την υλοποίηση των στόχων που ορίζονται στο σημείο 1 αναμμένο. a και b παραπάνω.
  5. Τα δεδομένα που παρέχονται στις φόρμες στον ιστότοπο υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς που προκύπτουν από τη λειτουργία μιας συγκεκριμένης φόρμας, επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Διαχειριστή και για αρχειακούς και στατιστικούς σκοπούς. Η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων εκφράζεται ελέγχοντας το κατάλληλο παράθυρο στη φόρμα.
  6. Ο χρήστης του ιστότοπου, εάν ο ιστότοπος έχει τέτοιες λειτουργίες, επιλέγοντας το κατάλληλο παράθυρο στη φόρμα εγγραφής, μπορεί να αρνηθεί ή να συναινέσει στη λήψη εμπορικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, σύμφωνα με τον νόμο της 18ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών ( Εφημερίδα των νόμων του 2002, αρ. 144, σημείο 1024, όπως τροποποιήθηκε). Εάν ο χρήστης του ιστότοπου έχει συναινέσει να λαμβάνει εμπορικές πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της συγκατάθεσης για λήψη εμπορικών πληροφοριών πραγματοποιείται στέλνοντας ένα κατάλληλο αίτημα μέσω e-mail στη διεύθυνση του κατόχου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και του επωνύμου του χρήστη της ιστοσελίδας.
  7. Τα δεδομένα που παρέχονται στα έντυπα μπορούν να μεταφερθούν σε οντότητες που παρέχουν τεχνικά ορισμένες υπηρεσίες - συγκεκριμένα, αυτό ισχύει για τη μεταφορά πληροφοριών σχετικά με τον κάτοχο ενός καταχωρημένου τομέα σε οντότητες που είναι φορείς εκμετάλλευσης τομέα διαδικτύου (συγκεκριμένα το Επιστημονικό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο Υπολογιστών jbr - NASK), υπηρεσίες πληρωμών ή άλλες οντότητες, με τον οποίο συνεργάζεται ο Διαχειριστής ως προς αυτό.
  8. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ιστότοπου αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων στην οποία έχουν εφαρμοστεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των επεξεργασμένων δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στους σχετικούς κανονισμούς.
  9. Προκειμένου να αποφευχθεί η εκ νέου εγγραφή ατόμων των οποίων η συμμετοχή στον ιστότοπο έχει τερματιστεί λόγω μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των υπηρεσιών του ιστότοπου, ο Διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που είναι απαραίτητα για να αποκλείσει τη δυνατότητα επανεγγραφής. Η νομική βάση για την άρνηση είναι το Art. 19 παράγραφος 2 σημείο 3 σε σχέση με το άρθρο. 21 δευτερόλεπτα 1 του νόμου της 18ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών (δηλ. 15 Οκτωβρίου 2013, Εφημερίδα των νόμων του 2013, σημείο 1422). Η άρνηση του Διαχειριστή να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ιστότοπου μπορεί επίσης να συμβεί σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο.
  10. Σε περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, ο Διαχειριστής μπορεί να αποκαλύψει ορισμένα από τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ιστότοπου σε τρίτους για σκοπούς που σχετίζονται με την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων.
  11. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους χρήστες του ιστότοπου με ειδοποιήσεις σχετικά με σημαντικές αλλαγές στον ιστότοπο και για αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Ο διαχειριστής μπορεί να στείλει εμπορικές ηλεκτρονικές επιστολές, ιδίως διαφημίσεις και άλλες εμπορικές πληροφορίες, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης του ιστότοπου έχει συμφωνήσει. Διαφημίσεις και άλλες εμπορικές πληροφορίες μπορεί επίσης να επισυνάπτονται σε εισερχόμενες και εξερχόμενες επιστολές από το λογαριασμό συστήματος.
 3. Δικαιώματα των χρηστών υπηρεσιών σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα Σύμφωνα με το άρθρο. 15 - 22 GDPR, κάθε χρήστης του ιστότοπου έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
  1. Δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα (άρθρο 15 του GDPR)Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να λάβει από τον Διαχειριστή επιβεβαίωση σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν ή υπόκεινται σε επεξεργασία, και εάν ναι, πρόσβαση σε αυτά. Σύμφωνα με το Art. Ο διαχειριστής θα παράσχει στο υποκείμενο των δεδομένων αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.
  2. Το δικαίωμα διόρθωσης δεδομένων (άρθρο 16 του ΓΚΠΔ)Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Διαχειριστή να διορθώσει αμέσως εσφαλμένα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν.
  3. Το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων ("δικαίωμα λήψης") (Άρθρο 17 του ΓΚΠΔ)Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Διαχειριστή να διαγράψει αμέσως τα προσωπικά του δεδομένα και ο Διαχειριστής υποχρεούται να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν προκύψει μία από τις ακόλουθες περιστάσεις:
   1. τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με άλλο τρόπο.
   2. το υποκείμενο των δεδομένων έχει ανακαλέσει τη συγκατάθεση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία
   3. το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο. 21 δευτερόλεπτα 1 κατά της επεξεργασίας και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας
  4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 του ΓΚΠΔ)Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Διαχειριστή να περιορίσει την επεξεργασία στις ακόλουθες περιπτώσεις:
   1. Όταν τα δεδομένα είναι λανθασμένα - έγκαιρα για να τα διορθώσετε
   2. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο. 21 δευτερόλεπτα 1 κατά της επεξεργασίας - έως ότου καθοριστεί εάν οι νόμιμοι λόγοι εκ μέρους του Διαχειριστή παρακάμπτουν τους λόγους ένστασης του υποκειμένου των δεδομένων.
   3. Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητά τον περιορισμό της χρήσης τους.
  5. 5. Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων (άρθρο 20 GDPR)Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει, σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη από μηχανή μορφή, προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν, τα οποία παρείχε στον Διαχειριστή και έχει το δικαίωμα να στείλει αυτά τα προσωπικά δεδομένα σε άλλο διαχειριστή χωρίς εμπόδια από τον Διαχειριστή στον οποίο παρέχονται αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αποστολή των προσωπικών δεδομένων από τον Διαχειριστή απευθείας σε άλλον διαχειριστή, εάν είναι τεχνικά δυνατό. Ο νόμος που αναφέρεται σε αυτήν την ενότητα δεν μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων.
  6.  6. Δικαίωμα ένστασης (άρθρο 21 του GDPR)Εάν τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τέτοιους σκοπούς μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ, στο βαθμό που η επεξεργασία σχετίζεται με αυτό το άμεσο μάρκετινγκ .

  Η εφαρμογή των παραπάνω δικαιωμάτων των χρηστών του ιστότοπου ενδέχεται να πραγματοποιηθεί έναντι πληρωμής σε περιπτώσεις όπου το προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

  Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω δικαιωμάτων ή του χρήστη του ιστότοπου που διαπιστώνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τον Διαχειριστή αντιβαίνει στην ισχύουσα νομοθεσία, ο χρήστης του ιστότοπου έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στον εποπτικό φορέα.

 4. Αρχεία καταγραφής διακομιστή
  1. Σύμφωνα με την αποδεκτή πρακτική των περισσότερων ιστότοπων, ο χειριστής του ιστότοπου αποθηκεύει ερωτήματα http που απευθύνονται στον διακομιστή του ιστότοπου (πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών του ιστότοπου καταγράφονται στο επίπεδο του διακομιστή). Οι πόροι περιήγησης προσδιορίζονται από διευθύνσεις URL. Η ακριβής λίστα των πληροφοριών που αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής διακομιστή ιστού έχει ως εξής:
   1. δημόσια διεύθυνση IP του υπολογιστή από τον οποίο προήλθε η έρευνα,
   2. όνομα του σταθμού του πελάτη - αναγνώριση που πραγματοποιείται από το πρωτόκολλο http, εάν είναι δυνατόν,
   3. το όνομα χρήστη του ιστότοπου που παρέχεται κατά τη διαδικασία εξουσιοδότησης (σύνδεση),
   4. ώρα παραλαβής της έρευνας,
   5. κωδικός απόκρισης http,
   6. τον αριθμό των byte που αποστέλλονται από τον διακομιστή,
   7. Διεύθυνση URL της σελίδας που είχε επισκεφτεί προηγουμένως ο χρήστης του ιστότοπου (σύνδεσμος παραπομπής) - εάν η πρόσβαση στον ιστότοπο έγινε μέσω συνδέσμου,
   8. πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη του ιστότοπου,
   9. πληροφορίες σχετικά με σφάλματα που προέκυψαν κατά την εκτέλεση της συναλλαγής http.

   Τα παραπάνω δεδομένα δεν σχετίζονται με συγκεκριμένα άτομα που περιηγούνται στις διαθέσιμες σελίδες στον ιστότοπο. Προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλότερη ποιότητα του ιστότοπου, ο διαχειριστής του ιστότοπου αναλύει περιστασιακά αρχεία καταγραφής για να προσδιορίσει ποιες σελίδες στον ιστότοπο επισκέπτονται συχνότερα, ποια προγράμματα περιήγησης χρησιμοποιούνται, εάν η δομή του ιστότοπου είναι χωρίς σφάλματα κ.λπ.

  2. Τα αρχεία καταγραφής που συλλέγονται από τον χειριστή αποθηκεύονται για αόριστο χρονικό διάστημα ως βοηθητικό υλικό που χρησιμοποιείται για τη σωστή διαχείριση του ιστότοπου. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν δεν θα αποκαλυφθούν σε άλλες οντότητες εκτός από τον φορέα εκμετάλλευσης ή οντότητες που σχετίζονται με τον χειριστή προσωπικά, με κεφάλαιο ή συμβατικά. Με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα αρχεία, μπορεί να δημιουργηθούν στατιστικά στοιχεία για τη διαχείριση της ιστοσελίδας. Οι περιλήψεις που περιέχουν τέτοια στατιστικά στοιχεία δεν περιέχουν δυνατότητες που προσδιορίζουν τους επισκέπτες του ιστότοπου.