Arkkitehtien kamari

Puolan tasavallan arkkitehtikamari

Siitä huolimatta, arkkitehdin ammatti on freelance-ammatti, joka voi tuoda paljon tyytyväisyyttä ja aineellisia etuja, mutta tapa aloittaa työskentely arkkitehtina ei ole yksinkertainen tai lyhyt. Ilmeisen opiskeluasteen ja intensiivisen opiskelun lisäksi hakevan arkkitehdin on kuuluttava myös IARP: hen (Puolan tasavallan arkkitehtikamari).

näkymä online-tuoteluettelo >> lub lataa luettelot >>

Arkkitehtien kamari

Kuinka tulla arkkitehdiksi?

Arkkitehtiinsinöörin arvon voi saada ensimmäisen jakson opintojen suorittamisen jälkeen. Arkkitehtiinsinöörin maisterin tutkinto suoritetaan toisen jakson opintojen suorittamisen jälkeen. Otsikko ei kuitenkaan heti valtuuta ammatin harjoittamista. Puolan lainsäädännön mukaan vain henkilö, joka on Puolan tasavallan arkkitehtikamarin luettelossa, on arkkitehti, joka kykenee harjoittamaan ammattia. IARP on siis ainoa uraportti pyrkivälle arkkitehdille, joka haluaa saada päätökseen ensimmäisen kaupallisen projektinsa.

Arkkitehtien kamari

Katso myös: IF Design Award 2020 Metalco -brändille interaktiivisesta linja-autokatoksesta, joka on osa SMART CITY -hanketta

Puolan tasavallan arkkitehtikamari

Puolan tasavallan arkkitehtikamari on elin, jonka perussäännössä vahvistettu päätehtävä on tilojen ja ennen kaikkea yleisenä hyödyksi katsotun arkkitehtuurin suojaaminen. Lisäksi IARP valvoo rakentamisessa käytettyjen teknisten toimintojen oikeaa suoritusta ja tarkastaa arkkitehtonisessa erikoisuudessa käytetyn rakennusosaamisen laadun. On selvää, että tämä valvonta kattaa vain Puolan tasavallan arkkitehtikamarin jäsenet. Tästä syystä on niin tärkeää nuorelle arkkitehdille, joka haluaa tehdä ensimmäisen kaupallinen projektikuulua IARP: hen.

Katso myös: Rakennuslaki ja pieni arkkitehtuuri

Puolan tasavallan arkkitehtikamarin tehtävät ja toiminta

Puolan tasavallan arkkitehtikamari käsittelee myös joukkoa lisätehtäviä, joihin kuuluvat muun muassa: arkkitehdin ammatin ylläpitäminen itsenäisenä, IARP-arkkitehdin tittelin suojaaminen, joukon arkkitehtien työn suorittamiseen liittyvien standardien kehittäminen, asetusten laatiminen ja jäsenten palkkioita koskevien asetusten mukauttaminen. myös pyrkimys ottaa käyttöön EU: n ohjelman kanssa yhteensopiva ohjelma Puolan yliopistoissa.

Suorittaessaan lisätoimintojaan IARP tekee yhteistyötä rakennusinsinöörien ammatillisen itsehallinnon kanssa. Puolan tasavallan arkkitehtikamari toimii yhdessä useiden muiden organisaatioiden kanssa tavoitteidensa saavuttamiseksi. Puolan tasavallan arkkitehtikamarin tehtävänä ei ole vain säädösten ja työstandardien laatiminen, vaan se käsittelee myös koulutusta, tieteellistä, kulttuurista ja tieteellis-teknistä työtä.

IARP: n melko laajasta toiminnasta huolimatta on muistettava, että sen ensisijainen tavoite on suojata tilaa ja arkkitehtuuria yleisenä hyödynä. Kaikki toimet ja koko IARP: n rakenne on suunnattu täsmällisesti tähän päämääriin, ja kaikkia sivutoimintoja tulisi nähdä pikemminkin lisäyksenä tähän ydintoimintaan.

IARP: n rakenne koostuu Kansallinen arkkitehtikamari yhdessä viranomaisten sekä 16 arkkitehtitoimistokamarin kanssa.

Jäsenten oikeudet ja velvollisuudet

Kuuluessaan IARP: hen jäsenet voivat luottaa tiettyihin etuoikeuksiin ja oikeuksiin, joita he eivät voisi nauttia ilman kamarin jäseniä. Toisaalta Puolan tasavallan arkkitehtikamariin kuuluminen merkitsee myös tiettyjä velvoitteita.

Näihin tehtäviin kuuluvat: ammatillisen etiikan noudattaminen ja sen sääntöjen noudattaminen, yhteistyö Puolan tasavallan arkkitehtikamarin kanssa, tekniseen tietämykseen liittyvien asetusten ja sääntöjen noudattaminen sekä vaatekauppias, ottaen kannan IARP: n päätöslauselmiin ja maksaa säännöllisiä jäsenmaksuja.

IARP: n jäsenet voivat luottaa seuraaviin oikeuksiin ja etuoikeuksiin: he voivat käyttää itsepalvelutoimintaa ja jaoston oikeusapua, ja he voivat luottaa apuun ammatillisen pätevyytensä parantamisessa.

Katso myös: Puutarharuukut ja niiden materiaalit - mikä niistä on paras?

Kansallinen tutkintakomissio

Kun kirjoitetaan Puolan tasavallan arkkitehtikamarasta, on mahdotonta puhumattakaan kansallisesta pätevyyskomiteasta. Se on vastuussa ammattipätevyyden myöntämisestä. Se on erityinen elin, joka on määritelty myös jaoston säännöissä. Epäilemättä kaikkien hakevien arkkitehtien, jotka haluavat saada pätevyytensä, on oltava tekemisissä kansallisen tutkintokomitean kanssa. Lisäksi kansallisen pätevöintikomitean toimintaan kuuluu myös valintalautakuntien toiminnan valvonta, ja sen toiminnasta määrätään laissa ja säännöksissä, joissa sen on toimittava.

Puolan tasavallan arkkitehtikamarin rahoitus

Jotta IARP toimisi, sen on käytettävä tiettyjä omaisuuksia. Puolan tasavallan arkkitehtikamari saa toimintansa rahoittamiseksi varoja jäsenmaksuista, yritystoiminnasta, lahjoituksista ja tuista sekä muista tuloista. Taloudellista toimintaa, jota piirikamarit ja IARP: n tärkein kansallinen kamari voivat harjoittaa, ei käytännössä ole rajoitettu, mutta se ei kuitenkaan voi olla sijoitustoimintaa ja toimintaa suunnittelun, rakentamisen, julkisten töiden ja rakennusten arvioinnin alalla. Tällaisten rajoitusten ei pitäisi pikemminkin olla yllätys kenellekään - yritystoiminnan ei pitäisi vaikuttaa Puolan tasavallan arkkitehtihuoneen riippumattomuuteen.

Katso myös: Moderni kattoraketti osana kaupunkiarkkitehtuuria

Katso muut artikkelit:

31 elokuu 2020

Moderni leikkipaikka mahdollistaa rajoittamattoman ja turvallisen hauskanpidon ulkoilmassa kaiken ikäisten lasten lisäksi myös nuorille. ...

17 Toukokuu 2020

Tällä hetkellä katukalusteet sisältävät myös puiden suojat. Nämä toiminnalliset ja esteettiset elementit voidaan valmistaa monista materiaaleista. ...

12 Toukokuu 2020

Kuiva sumu-desinfiointiprosessissa käytettyjä sumujärjestelmiä voidaan käyttää monissa paikoissa. Juuri nyt, että ...

6 Toukokuu 2020

Desinfiointiasemat / käsihygienia-asemat ovat uutuus tarjouksessamme osana pienarkkitehtuuria. Se on ratkaisu, joka yksinkertaistaa ...

15 huhtikuu 2020

Pienen arkkitehtuurin luovat pienet arkkitehtoniset esineet, jotka on integroitu kaupunkitilaan tai sijaitsevat yksityisellä ...

31 2020 marca

Jätelaatikot osana kunnallista kierrätystä auttavat pitämään julkiset tilat puhtaina, poistamaan ...