Polityka prywatności

Pravila o privatnosti i kolačiće ("Pravila o privatnosti")

Ova Pravila o privatnosti izraz su brige za prava posjetitelja na web mjestu i korištenje usluga koje se nude putem nje. To je i ispunjenje obveze informiranja iz čl. 13 Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 / EZ (opća uredba o zaštiti osobni podaci) (Journal of Laws UE L119 od 4.05.2016. svibnja 1., str. XNUMX) (u daljnjem tekstu: GDPR).

Vlasnik web stranice posebnu pozornost posvećuje poštivanju privatnosti korisnika web mjesta. Podaci dobiveni kao dio web stranice posebno su zaštićeni i zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba. Pravila o privatnosti dostupna su svim zainteresiranim stranama. Web stranica je otvorena.

Vlasnik web stranice osigurava da je njegov najvažniji cilj pružiti osobama koje koriste web mjesto zaštite privatnosti na razini koja barem odgovara zahtjevima važećeg zakona, posebno odredbama GDPR-a i Zakonu od 18. srpnja 2002. o pružanju elektroničkih usluga.

Vlasnik web mjesta može prikupljati osobne i druge podatke. Prikupljanje ovih podataka odvija se, ovisno o njihovoj prirodi - automatski ili kao rezultat aktivnosti posjetitelja na web mjestu.

Svaka osoba koja koristi web stranicu na bilo koji način prihvaća sva pravila sadržana u ovim Pravilima o privatnosti. Vlasnik web stranice zadržava pravo izmjene ovog dokumenta.

 1. Opće informacije, kolačići
  1. Vlasnik i operator web stranice je Water Point Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sa sjedištem u Varšavi, adresa: ul. Fort Służew 1b / 10 Fort 8, 02-787 Warszawa, upisano u Registar poduzetnika Registra nacionalnog suda koji vodi Okružni sud u Varšavi, Trgovačko odjeljenje Registra Nacionalnog suda, pod KRS broj: 0000604168, NIP broj: 5213723972, REGON broj: 363798130. U skladu s GDPR propisi, vlasnik web stranice je ujedno i administrator osobnih podataka korisnika web stranica ("Administrator").
  2. Kao dio provedenih aktivnosti Administrator koristi kolačiće na način da promatra i analizira promet na web stranicama, kao i poduzima aktivnosti ponovnog marketinga, međutim, u sklopu tih aktivnosti Administrator ne obrađuje osobne podatke u smislu GDPR-a.
  3. Web stranica prikuplja informacije o korisnicima web mjesta i njihovom ponašanju na sljedeći način:
   1. web stranica automatski prikuplja podatke koji se nalaze u kolačićima.
   2. putem podataka koje dobrovoljno unose korisnici web mjesta, u obrascima dostupnim na stranicama web mjesta.
   3. automatskim prikupljanjem dnevnika web poslužitelja od strane hosting operatora.
  4. Datoteke kolačića (takozvani "kolačići") su informacijski podaci, posebno tekstualne datoteke, koji se pohranjuju u krajnjem uređaju korisnika web mjesta i namijenjeni su za upotrebu stranica web mjesta. Kolačići obično sadrže naziv web stranice s koje dolaze, vrijeme pohrane na krajnjem uređaju i jedinstveni broj.
  5. Tijekom posjeta web mjestu, podaci korisnika web stranica mogu se prikupljati automatski u vezi s posjetom web mjesta određenog korisnika, uključujući, između ostalog, IP adresa, vrsta web preglednika, naziv domene, broj pregleda stranica, vrsta operativnog sustava, posjete, rezolucija zaslona, ​​broj boja zaslona, ​​adrese web stranica s kojih je pristupljeno web mjesto, vrijeme korištenja web stranice. Ti podaci nisu osobni podaci niti omogućuju identifikaciju osobe koja koristi web mjesto.
  6. Možda postoje veze do drugih web mjesta unutar web stranice. Vlasnik web mjesta nije odgovoran za postupke privatnosti ovih web mjesta. Istovremeno, vlasnik web stranice potiče korisnika web stranice da pročita pravila o privatnosti utvrđena na ovim web stranicama. Ova se pravila o privatnosti ne primjenjuju na ostale web stranice.
  7. Vlasnik web stranice je entitet koji postavlja kolačiće na krajnji uređaj korisnika web stranice i omogućuje im pristup.
  8. Kolačići se koriste za:
   1. prilagođavanje sadržaja stranica web stranica preferencijama korisnika web stranice i optimiziranje upotrebe web stranica; ove datoteke osobito prepoznaju uređaj korisnika web lokacije i pravilno prikazuju web lokaciju prilagođenu njegovim individualnim potrebama,
   2. stvaranje statistike koja pomaže razumjeti kako korisnici web stranica koriste web stranice, što omogućava poboljšanje njihove strukture i sadržaja,
   3. održavanje sesije korisnika web stranice (nakon prijave), zahvaljujući kojoj ne mora ponovno unijeti svoje podatke za prijavu i zaporku na svakoj podstranici web stranice.
  9. Web stranica koristi sljedeće vrste kolačića:
   1. "Potrebni" kolačići koji omogućuju upotrebu usluga dostupnih na web mjestu, npr. Kolačići za provjeru autentičnosti,
   2. kolačiće koji se koriste za osiguranje sigurnosti, npr. koriste se za otkrivanje zloupotrebe,
   3. Kolačići "izvedbe", koji se koriste za dobivanje informacija o korištenju stranica web stranica od strane korisnika web mjesta,
   4. "Oglašavački" kolačići, omogućujući korisnicima web stranice da pružaju reklamni sadržaj prilagođen njihovim interesima,
   5. "Funkcionalni" kolačići, omogućujući "pamćenje" postavki koje je odabrao korisnik web stranice i prilagođavanje web mjesta korisniku web mjesta, npr. U smislu odabranog jezika.
  10. Web stranica koristi dvije osnovne vrste kolačića: sesijske kolačiće i trajne kolačiće. Sesijski kolačići privremene su datoteke pohranjene na krajnjem uređaju dok ne napuste web mjesto, odjave se od strane korisnika web mjesta ili isključe softver (web preglednik). Trajni kolačići pohranjuju se na krajnjem uređaju korisnika web mjesta za vrijeme određeno u parametrima datoteke kolačića ili dok ih korisnik web stranice ne briše.
  11. U većini slučajeva softver koji se prema zadanim postavkama koristi za pregledavanje web stranica omogućuje sprečavanje kolačića na krajnjem uređaju korisnika web stranice. Korisnici web mjesta imaju mogućnost u bilo kojem trenutku promijeniti postavke kolačića. Te se postavke mogu mijenjati u opcijama web preglednika (softvera), inter alia, na način koji sprečava automatsko rukovanje kolačićima ili prisiljava korisnika da bude informiran kad god se kolačići postave na njihov uređaj. Detaljne informacije o mogućnostima i načinima rukovanja kolačićima dostupne su u postavkama web preglednika.
  12. Ograničenja upotrebe kolačića mogu utjecati na neke funkcionalnosti dostupne na stranicama web mjesta.
  13. Kolačiće postavljene na krajnjem uređaju korisnika web stranice mogu koristiti i oglašivači i partneri koji surađuju s vlasnikom web stranice.
 2. Obrada osobnih podataka, informacija o obrascima
  1. Osobne podatke korisnika web stranica Administrator može obraditi:
   1. ako korisnik web stranice pristane na to u obrascima objavljenim na web mjestu, kako bi poduzeo radnje na koje se ti obrasci odnose (članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a) ili
   2. kada je obrada nužna za izvršenje ugovora čiji je korisnik web stranica (članak 6. stavak XNUMX. točka (b) GDPR-a), ako web stranica omogućuje sklapanje ugovora između Administrator i korisnik web stranice.
  2. Kao dio web stranice, osobni podaci obrađuju se samo dobrovoljno od strane korisnika web mjesta. Administrator obrađuje osobne podatke korisnika web stranica samo u mjeri potrebnoj za svrhe navedene u točki 1. lit. a i b i za razdoblje potrebno za postizanje ovih ciljeva ili dok korisnik web stranice ne povuče svoj pristanak. Ako korisnik web stranice ne dostavi podatke, može u nekim situacijama rezultirati nemogućnošću postizanja ciljeva u kojima je pružanje podataka potrebno.
  3. Sljedeći osobni podaci korisnika web stranice mogu se prikupljati u obliku obrazaca postavljenih na web mjestu ili radi izvršavanja ugovora koji se mogu zaključiti kao dio web stranice: ime, prezime, adresa, adresa e-pošte, telefonski broj, prijava, lozinka.
  4. Podatke sadržane u obrascima koje administratoru daje web stranica, Administrator može prenijeti trećim osobama koje surađuju s Administratorom u vezi s provedbom ciljeva iz točke 1 lit. a i b gore.
  5. Podaci navedeni u obrascima na web mjestu obrađuju se za potrebe koje proizlaze iz funkcije određenog obrasca, a administrator ih može koristiti i u arhivske i statističke svrhe. Suglasnost subjekta podataka izražava se provjerom odgovarajućeg prozora u obrascu.
  6. Korisnik web stranice, ako web stranica ima takve funkcionalnosti, odabirom odgovarajućeg prozora u obrascu za registraciju može odbiti ili pristati na primanje komercijalnih informacija putem elektroničkih komunikacijskih sredstava, u skladu sa Zakonom od 18. srpnja 2002. o pružanju elektroničkih usluga ( Časopis za zakone iz 2002., br. 144, točka 1024, s izmjenama i dopunama). Ako je korisnik web stranice pristao na primanje komercijalnih informacija putem elektroničke komunikacije, on ima pravo u bilo kojem trenutku povući tu suglasnost. Ostvarivanje prava na povlačenje suglasnosti za primanje komercijalnih informacija vrši se slanjem odgovarajućeg zahtjeva putem e-maila na adresu vlasnika web stranice, uključujući ime i prezime korisnika web mjesta.
  7. Podaci navedeni u obrascima mogu se prenijeti na subjekte koji tehnički pružaju određene usluge - posebno se to odnosi na prijenos podataka o vlasniku registrirane domene na subjekte koji su operatori internetske domene (posebno Znanstvena i akademska računalna mreža jbr - NASK), platne usluge ili drugi subjekti, s kojom administrator surađuje u tom pogledu.
  8. Osobni podaci korisnika web stranica pohranjuju se u bazu podataka u kojoj su primijenjene tehničke i organizacijske mjere radi osiguranja obrade obrađenih podataka u skladu sa zahtjevima utvrđenim u odgovarajućim propisima.
  9. Kako bi spriječio preregistraciju ljudi čije je sudjelovanje na web mjestu prekinuto zbog neovlaštene uporabe usluga web stranice, Administrator može odbiti brisanje osobnih podataka potrebnih za blokiranje mogućnosti ponovne registracije. Pravni temelj za odbijanje je čl. 19. stavak 2. točka 3. u vezi s čl. 21 sek. 1. Zakona od 18. srpnja 2002. o pružanju elektroničkih usluga (tj. Od 15. listopada 2013., časopis za zakone iz 2013., točka 1422.). Odbijanje administratora da briše osobne podatke korisnika web stranica može se pojaviti i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
  10. U slučajevima predviđenim zakonom, Administrator može neke osobne podatke korisnika web stranica otkriti trećim osobama u svrhu zaštite prava trećih strana.
  11. Administrator zadržava pravo slati e-mailove svim korisnicima web stranice s obavijestima o važnim promjenama na web mjestu i o promjenama ovih Pravila o privatnosti. Administrator može slati komercijalna elektronička pisma, posebno reklame i druge komercijalne informacije, pod uvjetom da korisnik web stranice pristane na to. Oglasi i ostale komercijalne informacije mogu se priložiti uz dolazna i odlazna pisma s računa sustava.
 3. Prava korisnika web stranice u vezi s njihovim osobnim podacima Sukladno čl. 15 - 22 GDPR-a, svaki korisnik web stranice ima sljedeća prava:
  1. Pravo na pristup podacima (članak 15. GDPR-a)Subjekt podataka ima pravo zatražiti od administratora potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega ili ako jesu, pristup njima. Prema čl. Administrator će dostaviti nositelju podataka kopiju osobnih podataka koji se obrađuju.
  2. Pravo ispravljanja podataka (članak 16. GDPR-a)Subjekt podataka ima pravo zatražiti od administratora da odmah ispravi netočne osobne podatke koji se odnose na njega.
  3. Pravo na brisanje podataka ("pravo biti zaboravljen") (članak 17. GDPR-a)Subjekt podataka ima pravo zatražiti od administratora da odmah obriše svoje osobne podatke, a administrator je dužan bez nepotrebnog odgađanja izbrisati osobne podatke ako se dogodi jedna od sljedećih okolnosti:
   1. osobni podaci više nisu potrebni u svrhe u koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
   2. subjekt podataka povukao je suglasnost na kojoj se temelji obrada
   3. subjekt podataka prigovara obradi sukladno čl. 21 sek. 1 protiv obrade i ne postoje prevladavajući legitimni razlozi za obradu
  4. Pravo na ograničenje obrade (članak 18. GDPR-a)Subjekt podataka ima pravo zatražiti od administratora da ograniči obradu u sljedećim slučajevima:
   1. Kada su podaci netočni - na vrijeme ih ispravite
   2. Subjekt podataka usprotivio se obradi u skladu s čl. 21 sek. 1 protiv obrade - sve dok se ne utvrdi da li legitimni razlozi administratora nadjačavaju razloge za prigovor subjekta podataka.
   3. Obrada je nezakonita i subjekt podataka protivi se brisanju osobnih podataka i umjesto toga zahtijeva ograničenje njihove uporabe.
  5. 5. Pravo na prenosivost podataka (čl. 20. GDPR-a)Subjekt podataka ima pravo primati, u strukturiranom, često korištenom, čitaj na računalu, osobnim podacima koji se tiču ​​njega, a koje je on dostavio Administratoru, i ima pravo ove osobne podatke poslati drugom administratoru bez ikakvih prepreka od strane administratora kojem su ti osobni podaci dostavljeni. Subjekt podataka ima pravo tražiti da osobne podatke administrator pošalje direktno drugom administratoru, ako je to tehnički moguće. Zakon iz ovog odjeljka ne može negativno utjecati na prava i slobode drugih.
  6.  6. Pravo na prigovor (članak 21. GDPR)Ako se osobni podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, subjekt podataka ima pravo u bilo kojem trenutku usprotiviti se obradi svojih osobnih podataka u takve marketinške svrhe, uključujući profiliranje, u mjeri u kojoj je obrada povezana s takvim izravnim marketingom. .

  Provedba gore navedenih prava korisnika web stranica može se odvijati protiv plaćanja u slučajevima kada to predviđa primjenjivi zakon.

  U slučaju kršenja navedenih prava ili korisnik web stranice utvrdi da Administrator obrađuje njegove osobne podatke suprotno važećem zakonu, korisnik web stranice ima pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu.

 4. Dnevnici poslužitelja
  1. U skladu s prihvaćenom praksom većine web stranica, operator web mjesta pohranjuje http upite usmjerene na poslužitelj web stranice (informacije o nekim ponašanjima korisnika web mjesta podliježu prijavi u sloj poslužitelja). Pregledani resursi identificiraju se prema URL adresama. Točan popis informacija pohranjenih u datotekama dnevnika web poslužitelja je sljedeći:
   1. javna IP adresa računala s kojeg je upit stigao,
   2. naziv klijentove stanice - identifikacija koju obavlja http protokol, ako je moguće,
   3. korisničko ime web mjesta navedeno u postupku autorizacije (prijave),
   4. vrijeme ispitivanja,
   5. http kôd odgovora,
   6. broj bajtova koje je poslao poslužitelj,
   7. URL adresa stranice koju je prethodno posjetio korisnik web stranice (referentna veza) - ako se web mjestu pristupilo putem veze,
   8. informacije o web pregledniku korisnika web lokacije,
   9. informacije o pogreškama koje su se dogodile tijekom izvršenja http transakcije.

   Gore navedeni podaci nisu povezani s određenim osobama koje pregledavaju stranice dostupne na web mjestu. Kako bi osigurao najvišu kvalitetu web stranice, operator web stranice povremeno analizira datoteke dnevnika kako bi utvrdio koje stranice unutar web stranice se najčešće posjećuju, koji web preglednici se koriste, je li struktura web stranice bez grešaka itd.

  2. Zapisnici koje je sakupio operator pohranjuju se na neodređeno vrijeme kao pomoćni materijal koji se koristi za pravilno upravljanje web mjestima. Podaci sadržani u njima neće se objavljivati ​​nikakvim subjektima osim operatera ili subjekata povezanih s operatorom osobno, kapitalom ili ugovorno. Na temelju podataka sadržanih u ovim datotekama, može se stvoriti statistika koja će pomoći u upravljanju web mjesta. Sažeci koji sadrže takvu statistiku ne sadrže značajke koje identificiraju posjetitelje web mjesta.