ознака: мрежни обвивки за дрвја

17 May 2020

Во моментов, уличниот мебел, исто така, вклучува и капаци од дрвја. Овие функционални и естетски елементи можат да бидат изработени во најразлични материјали. Дрвјата присутни во урбаниот простор се гаранција за здравјето на жителите, одмор и естетски чувства за луѓето кои престојуваат во зелената околина. ...