Prawo budowlane

Prawo budowlane

Prawo budowlane jest ustawą normalizująca i określającą czynności z dziedziny projektowania, budowania, rozbiórki oraz nadzoru budynków. Każdy etap stawiania budynku, od jego zaprojektowania po realizację wymaga przestrzegania prawa budowlanego.

Prawo budowlane, a mała architektura

Według prawa budowlanego obiekty małej architektury – posiadające funkcje ozdobne, takie jak fontanny czy posągi oraz pozostałe obiekty architektury ogrodowej także obiekty użytkowa oraz rekreacyjne, czyli ławki oraz śmietniki –  definiowane są jako niewielkie obiekty budowlane.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 22  żaden element małej architektury nie wymaga pozwolenia na budowę!

Zobacz katalog produktów online >> lub pobierz katalogi >>

Prawo budowlane

Wygoda, wygoda i jeszcze raz wygoda

To niesamowicie wygodne rozwiązanie dla ciał zarządzających parkami oraz przestrzenią publiczną – bez zbędnych formalności mogą postawić wysokiej jakości ławki czy śmietniki.

Takie rozwiązanie pozwala szybko reagować na potrzebę, tak aby np. ławki spełniały swoją funkcję użytkową dokładnie wtedy, kiedy są potrzebne.

Możliwość ustawienia słupków parkingowych lub słupków ogrodzeniowych bez męczących i długotrwałych procesów uzyskania stosownych pozwoleń to wielka ulga.

Ulga zarówno dla zarządzających posesją oraz dla ludzi z niej korzystających.

Prawo budowlane

Także na prywatnej posesji

Artykuł 29 nie dotyczy wyłącznie strefy publicznej.  Również właściciele prywatnych posesji mogą postawić elementy małej architektury na swoim terenie nie zgłaszając takiego zamiaru nawet organie administracji architektoniczno-budowlanej.

Nie wszystkie obiekty …

Pamiętajmy jednak, że altany oraz baseny wodne, oczka wodne nie są według ustawy elementami małej architektury – wymagają już stosownego pozwolenia na budowę. Altany o powierzchni przekraczającej 10 m2 wymagają co prawda tylko zgłoszenia w urzędzie, jednak tylko w wypadku, gdy nie planujemy ustawienia na terenie więcej obiektów tego typu, a także w przypadku, gdy działka ma co najmniej 500 m kwadratowych. W innym razie trzeba będzie się starać o pozwolenie na budowę. Oczka wodne i baseny do 30 m2 również nie wymagają pozwolenie na budowę, ale także wymagają zgłoszenia w urzędzie.

Tylko zgłoszenie do urzędu

Artykuł 29 ustawy o prawie budowlanej stał się wielką ulgą.  Dotychczas obiekty małej architektury stawiane w miejscach publicznych wymagały co najmniej zgłoszenia do urzędu. Teraz każdy, kto planuję postawić ławkę, śmietnik czy słupki mające na celu powstrzymać wyjeżdżające samochody może to zrobić praktycznie od ręki. Jedyne, czego potrzeba, to dobrze wyglądające i wykonane przyzwoitego małego małego trwałego materiału produkty, która możecie znaleźć choćby na tej stronie.

Ławki, śmietniki, fontanny oraz inne elementy małej architektury w stawiane miejscu publicznym nadal jednak wymagają, aby zgłosić to stosownemu organowi.  Orzeczenie stwierdza także, że pojęcie – przestrzeń publiczna – należy rozumieć jako potoczne znaczenie tego słowa. Przestrzenią publiczną więc będzie każda strefa, gdzie przebywają lub poruszają się ludzie i mają do niej ogólny dostęp. Przed postawieniem elementów małej architektury warto więc najpierw zadać sobie pytanie, jaką powierzchnia od polujemy. Dla właścicieli prywatnych gruntów, gdzie znajduje się ogrodzenie, nie będzie to z pewnością problem. W takiej sytuacji sprawa jest jasna. W innych wypadkach czasami może być to jednak kłopotliwe.

Postawienie ławki, śmietnika, stojaków na rowery – nie wymaga pozwolenia na budowę. Ewentualne kroki, jakie trzeba podjąć to jedynie zgłoszenie tego zamiaru do urzędu. Jest to nieporównywalnie mniejszy wysiłek, wymagający o wiele mniej czasu.

Prawo budowlane

Co można zaliczyć do obiektów niewymagających pozwolenia na budowę?

Kryterium stwierdzającym, czy dany obiekt należy do małej architektury jest przede wszystkim jego wielkość, a także funkcjonalność. Jeżeli obiekt spełnia funkcje publiczne oraz rekreacyjne – będzie należał do tej kategorii. Obiektem małej architektury będą niewielkie kapliczki oraz inne obiekty kultu religijnego niebędące budynkami, elementy architektury ogrodowej, takie jak fontanny czy oczka wodne, a także elementy służące do codziennej rekreacji – na przykład ławki – lub także obiekty mające na celu utrzymanie porządku  -przede wszystkim śmietniki, a także inne obiekty pełniące funkcję publiczną użytkową, na przykład stojaki na rowery.

Prawo budowlane tekst jednolity

Obiektu małej architektury, a także wszelkie wymogi do miejsca, można znaleźć w jednolitym tekście prawa budowlanego. Jednolity tekst opisujący prawo budowlane jest tekstem dość rozległym, dlatego w szczególności warto przeczytać art. 29 ust.1 pkt 29.

Zobacz inne artykuły:

31 sierpnia 2020

Nowoczesny plac zabaw pozwala na nieskrępowaną i bezpieczną zabawę na świeżym powietrzu nie tylko dzieciom w każdym wieku, ale także młodzieży. ...

17 maja 2020

Obecnie mała architektura miejska to również osłony na drzewa. Te funkcjonalne i estetyczne elementy mogą być wykonane w różnorodnych materiałów. ...

12 maja 2020

Systemy zamgławiające stosowane w procesie dezynfekcji metodą suchej mgły mogą znaleźć zastosowanie w różnorodnych miejscach. Właśnie teraz, gdy ...

6 maja 2020

Stacje dezynfekcyjne / stacje higieniczne do rąk to nowość w naszej ofercie jako element małej architektury. Jest to rozwiązanie, które upraszcza ...

15 kwietnia 2020

Małą architekturę tworzą niewielkie obiekty architektoniczne wkomponowane w przestrzeń miejską lub umieszczone na terenie prywatnej posesji i ...

31 marca 2020

Co prawda, zawód architekta to wolny zawód, który może przynieść wiele satysfakcji oraz korzyści materialnych, jednak droga ku rozpoczęciu pracy ...