Kamer van architecten

Kamer van architecten van de Republiek Polen

Hoewel, beroep van architect is een freelance beroep dat veel voldoening en materiële voordelen kan opleveren, maar de weg om als architect aan de slag te gaan is niet eenvoudig en ook niet kort. Naast de voor de hand liggende fase van studie en intensieve studie, moet de aspirant-architect ook behoren tot de IARP (Kamer van architecten van de Republiek Polen).

uitzicht online productcatalogus >> lub download catalogi >>

Kamer van architecten

Hoe architect worden?

De titel van architect-ingenieur kan bekomen worden na het voltooien van de eerste cyclusstudies. Het masterdiploma architect-ingenieur wordt behaald na het voltooien van studies van de tweede cyclus. De titel geeft echter niet onmiddellijk toestemming voor de uitoefening van het beroep. Volgens de Poolse wet is alleen een persoon die op de lijst van de Kamer van Architecten van de Republiek Polen staat een architect die in staat is het beroep uit te oefenen. De IARP is daarom de enige carrièrepoort voor de aspirant-architect die zijn eerste commerciële project wil voltooien.

Kamer van architecten

Zie ook: IF Design Award 2020 voor het merk Metalco voor het interactieve bushokje, dat deel uitmaakt van het SMART CITY-project

Kamer van architecten van de Republiek Polen

De Kamer van Architecten van de Republiek Polen is een orgaan waarvan de hoofdtaak, die in het statuut is verankerd, de bescherming van ruimtes en vooral architectuur is die als een openbaar goed wordt beschouwd. Bovendien houdt IARP toezicht op de juiste uitvoering van technische functies die in de bouw worden gebruikt en controleert het de kwaliteit van de bouwexpertise die wordt gebruikt in het architecturale specialisme. Dit toezicht heeft uiteraard alleen betrekking op leden van de Kamer van Architecten van de Republiek Polen. Om deze reden is het zo belangrijk voor een jonge architect die zijn eerste wil doen commercieel projectbehoren tot de IARP.

Zie ook: Bouwrecht en kleine architectuur

Taken en activiteiten van de Kamer van Architecten van de Republiek Polen

De Kamer van Architecten van de Republiek Polen houdt zich ook bezig met een aantal aanvullende taken, waaronder onder meer: ​​het beroep van architect als zelfstandige behouden, de titel van IARP-architect beschermen, een aantal normen ontwikkelen met betrekking tot de uitvoering van werk door architecten, werken aan voorschriften en het aanpassen van de voorschriften voor vergoedingen voor leden, en ook het streven naar invoering van een programma dat compatibel is met het EU-programma aan Poolse universiteiten.

Bij de uitvoering van haar nevenactiviteiten werkt IARP samen met het professionele zelfbestuur van bouwingenieurs. De Kamer van Architecten van de Republiek Polen werkt ook samen met een aantal andere organisaties om haar doelen te bereiken. De Kamer van Architecten van de Republiek Polen is niet alleen verantwoordelijk voor het opstellen van arbeidsvoorschriften en -normen, maar houdt zich ook bezig met educatieve, wetenschappelijke, culturele en wetenschappelijk-technische werkzaamheden.

Ondanks de vrij brede activiteit van IARP, mag niet worden vergeten dat het primaire overkoepelende doel is om ruimte en architectuur te beschermen als een publiek goed. Alle activiteiten en de gehele structuur van het IARP zijn precies op dit doel afgestemd, en alle nevenactiviteiten moeten eerder gezien worden als een aanvulling op deze kernactiviteit.

De structuur van het IARP bestaat uit Nationale Kamer van Architecten samen met de overheid, evenals 16 districtskamers van architecten.

Rechten en plichten van leden

Door lid te zijn van IARP kunnen leden rekenen op bepaalde privileges en rechten die ze niet zouden kunnen genieten zonder lid te zijn van de kamer. Aan de andere kant brengt het lidmaatschap van de Kamer van Architecten van de Republiek Polen ook bepaalde verplichtingen met zich mee.

Deze taken omvatten: naleving van de beroepsethiek en aanpassing aan zijn regels, samenwerking met de Kamer van Architecten van de Republiek Polen, naleving van voorschriften en regels met betrekking tot technische kennis en kledingster, een standpunt innemen over IARP-resoluties en reguliere lidmaatschapsbijdragen betalen.

IARP-leden kunnen rekenen op de volgende rechten en privileges: ze kunnen gebruikmaken van zelfhulpactiviteiten en juridische bijstand van de kamer, en ze kunnen rekenen op hulp bij het verbeteren van hun beroepskwalificaties.

Zie ook: Tuinpotten en hun materiaal - welke is het beste?

Nationale kwalificatiecommissie

Bij het schrijven over de Kamer van Architecten van de Republiek Polen, is het onmogelijk om de Nationale Kwalificatiecommissie niet te noemen. Het is verantwoordelijk voor het toekennen van beroepskwalificaties. Het is een speciaal orgaan dat ook in de statuten van de kamer wordt gespecificeerd. Elke aspirant-architect die zijn kwalificaties wil behalen, zal ongetwijfeld te maken krijgen met de nationale kwalificatiecommissie. Daarnaast omvatten de werkzaamheden van de Landelijke Kwalificatiecommissie ook het toezicht op de werkzaamheden van de selectiecommissies en worden haar werkzaamheden bepaald door de wet en regelgeving waarbinnen zij moet opereren.

Financiering van de Kamer van Architecten van de Republiek Polen

Om een ​​IARP te laten functioneren, moet het bepaalde activa beheren. Voor de financiering van haar activiteiten verkrijgt de architectenkamer van de Republiek Polen middelen uit lidmaatschapsbijdragen, zakelijke activiteiten, schenkingen en subsidies, en uit andere inkomsten. De economische activiteiten die kunnen worden uitgeoefend door de districtskamers en de nationale hoofdkamer van IARP zijn praktisch niet beperkt, maar het kunnen geen investeringsactiviteiten en activiteiten zijn op het gebied van ontwerp, bouw, openbare werken en bouwtaxatie. Dergelijke beperkingen zouden voor niemand eerder als een verrassing moeten komen - zakelijke activiteiten mogen de onafhankelijkheid van de Kamer van Architecten van de Republiek Polen niet aantasten.

Zie ook: Moderne vuilnisbakken als onderdeel van stedelijke architectuur

Zie andere artikelen:

Augustus 31 2020

Een moderne speeltuin zorgt voor onbeperkt en veilig speelplezier in de buitenlucht, niet alleen voor kinderen van alle leeftijden, maar ook voor jongeren. ...

Kan 17 2020

Momenteel omvat straatmeubilair ook boomkappen. Deze functionele en esthetische elementen kunnen in verschillende materialen worden gemaakt. ...

Kan 12 2020

Vernevelingssystemen die worden gebruikt bij het desinfectieproces van droge mist, kunnen op verschillende plaatsen worden gebruikt. Nu dat ...

Kan 6 2020

Desinfectiestations / handhygiënestations zijn nieuw in ons aanbod als onderdeel van kleine architectuur. Het is een oplossing die vereenvoudigt ...

April 15 2020

Kleine architectuur wordt gecreëerd door kleine architectonische objecten geïntegreerd in de stadsruimte of gelegen op een privéterrein en ...

Maart 31 2020

Afvalbakken als onderdeel van gemeentelijke recycling helpen om openbare ruimtes schoon te houden, problemen met betrekking tot ...