Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate și cookie-uri („Politica de confidențialitate”)

Această politică de confidențialitate este o expresie a grijii pentru drepturile vizitatorilor de pe site-ul web și a utilizării serviciilor oferite prin intermediul acestuia. Este de asemenea îndeplinirea obligației de informare în temeiul art. 13 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE (regulamentul general privind protecția date cu caracter personal) (Journal of Laws UE L119 din 4.05.2016 mai 1, p. XNUMX) (denumit în continuare GDPR).

Proprietarul site-ului web acordă o atenție deosebită respectării confidențialității utilizatorilor site-ului. Datele obținute ca parte a site-ului web sunt protejate și protejate în special împotriva accesului persoanelor neautorizate. Politica de confidențialitate este pusă la dispoziția tuturor părților interesate. Site-ul este deschis.

Proprietarul site-ului web se asigură că obiectivul său principal este de a oferi persoanelor care utilizează site-ul web protecția vieții private la un nivel cel puțin corespunzător cerințelor legii aplicabile, în special dispozițiile GDPR și Legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii electronice.

Proprietarul site-ului web poate colecta date personale și alte date. Colectarea acestor date are loc, în funcție de natura lor - automat sau ca urmare a acțiunilor vizitatorilor site-ului.

Fiecare persoană care utilizează site-ul web în orice mod acceptă toate regulile cuprinse în această Politică de confidențialitate. Proprietarul site-ului web își rezervă dreptul de a face modificări la acest document.

 1. Informații generale, cookie-uri
  1. Proprietarul și operatorul site-ului web este Water Point Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cu sediul social în Varșovia, adresa: ul. Fort Służew 1b / 10 Fort 8, 02-787 Warszawa, înscris în Registrul antreprenorilor din Registrul Curții Naționale ținut de Tribunalul District din Varșovia, Divizia comercială a Registrului Curții Naționale, cu numărul KRS: 0000604168, număr NIP: 5213723972, număr REGON: 363798130. În conformitate cu Reglementările GDPR, proprietarul site-ului web este, de asemenea, Administratorul de date cu caracter personal al utilizatorilor site-ului („Administrator”).
  2. Ca parte a activităților desfășurate, Administratorul folosește cookie-urile astfel încât observă și analizează traficul pe paginile site-ului, precum și întreprinde activități de remarketing, cu toate acestea, ca parte a acestor activități, Administratorul nu prelucrează date cu caracter personal în sensul GDPR.
  3. Site-ul web adună informații despre utilizatorii site-ului și comportamentul acestora în felul următor:
   1. site-ul web colectează automat informațiile conținute în cookie-uri.
   2. prin datele introduse voluntar de utilizatorii site-ului web în formularele disponibile pe paginile site-ului.
   3. prin colectarea automată a jurnalelor de server web de către operatorul de găzduire.
  4. Fișierele cookie (așa-numitele „cookie-uri”) sunt date IT, în special fișiere text, care sunt stocate pe dispozitivul final al utilizatorului website-ului și sunt destinate utilizării paginilor site-ului. Cookie-urile conțin de obicei numele site-ului web din care provin, timpul de stocare pe dispozitivul final și un număr unic.
  5. În timpul unei vizite pe site-ul web, datele utilizatorilor site-ului web pot fi colectate automat, în legătură cu vizita dată de un utilizator pe site, inclusiv, printre altele, Adresa IP, tipul browserului web, numele domeniului, numărul de vizualizări ale paginii, tipul sistemului de operare, vizitele, rezoluția ecranului, numărul de culori de ecran, adresele site-urilor web de pe care a fost accesat site-ul, ora utilizării site-ului. Aceste date nu sunt date cu caracter personal și nici nu permit identificarea persoanei care utilizează site-ul.
  6. Pot exista link-uri către alte site-uri din cadrul site-ului. Proprietarul site-ului nu este responsabil pentru practicile de confidențialitate ale acestor site-uri web. În același timp, proprietarul site-ului web încurajează utilizatorul site-ului să citească politica de confidențialitate stabilită pe aceste site-uri. Această Politică de confidențialitate nu se aplică altor site-uri web.
  7. Entitatea care plasează cookie-urile pe dispozitivul final al utilizatorului site-ului și obține acces la acestea este proprietarul site-ului web.
  8. Cookie-urile sunt folosite pentru:
   1. ajustarea conținutului paginilor site-ului web la preferințele utilizatorului site-ului și optimizarea utilizării acestora; în special, aceste fișiere permit recunoașterea dispozitivului utilizatorului site-ului și afișarea corectă a site-ului, adaptat nevoilor sale individuale,
   2. crearea de statistici care ajută la înțelegerea modului în care utilizatorii site-urilor utilizează site-urile web, ceea ce permite îmbunătățirea structurii și a conținutului acestora,
   3. menținerea sesiunii utilizatorului site-ului (după logare), datorită căreia nu trebuie să reintroducă parola de conectare și parola pe fiecare pagină a site-ului.
  9. Site-ul utilizează următoarele tipuri de cookie-uri:
   1. Cookie-uri „necesare”, care permit utilizarea serviciilor disponibile pe site-ul web, de exemplu, cookie-uri de autentificare,
   2. cookie-urile utilizate pentru a asigura securitatea, de exemplu, utilizate pentru detectarea abuzului,
   3. Cookie-uri „performante”, utilizate pentru a obține informații despre utilizarea paginilor site-ului web de către utilizatorii site-ului,
   4. Cookie-uri „publicitare”, care permit utilizatorilor site-ului web să furnizeze conținut publicitar mai adaptat intereselor lor,
   5. Cookie-uri „funcționale”, permițând „amintirea” setărilor selectate de utilizatorul site-ului și adaptarea acestuia la utilizatorul site-ului, de exemplu în ceea ce privește limba selectată.
  10. Site-ul utilizează două tipuri de cookie-uri de bază: cookie-uri de sesiune și cookie-uri persistente. Cookie-urile de sesiune sunt fișiere temporare stocate pe dispozitivul final până când părăsesc site-ul, se deconectează de către utilizatorul site-ului sau opresc software-ul (browserul web). Cookie-urile persistente sunt stocate pe dispozitivul final al utilizatorului site-ului web pentru perioada specificată în parametrii cookie sau până când sunt șterse de către utilizatorul site-ului.
  11. În majoritatea cazurilor, software-ul utilizat pentru navigarea pe site-uri permite cookie-urilor să fie stocate în dispozitivul final al utilizatorului site-ului web. Utilizatorii site-ului Web au opțiunea de a modifica setările cookie-urilor în orice moment pe care îl aleg. Aceste setări pot fi modificate în opțiunile browserului web (software), printre altele, într-un mod care împiedică manipularea automată a cookie-urilor sau obligă utilizatorul site-ului web să fie informat ori de câte ori cookie-urile sunt plasate pe dispozitivul său. Informații detaliate despre posibilitățile și modalitățile de manipulare a cookie-urilor sunt disponibile în setările browserului web.
  12. Restricțiile privind utilizarea cookie-urilor pot afecta unele funcționalități disponibile pe paginile site-ului.
  13. Cookie-urile plasate pe dispozitivul final al utilizatorului site-ului web pot fi, de asemenea, utilizate de către agenții de publicitate și partenerii care cooperează cu proprietarul site-ului.
 2. Prelucrarea datelor cu caracter personal, informații despre formulare
  1. Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului web pot fi procesate de către Administrator:
   1. dacă utilizatorul site-ului este de acord cu acesta în formularele postate pe site, pentru a lua măsuri la care se referă aceste formulare (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR) sau
   2. când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care utilizatorul site-ului este parte (articolul 6 alineatul (XNUMX) litera (b) din GDPR), dacă site-ul web permite încheierea unui contract între administrator și utilizatorul site-ului.
  2. Ca parte a site-ului web, datele cu caracter personal sunt prelucrate numai voluntar de către utilizatorii site-ului. Administratorul prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului web numai în măsura necesară în scopurile prevăzute la punctul 1 lit. a și b mai sus și pentru perioada necesară pentru atingerea acestor scopuri sau până când utilizatorul site-ului își retrage consimțământul. Nerespectarea datelor de către utilizatorul site-ului poate duce, în unele situații, la incapacitatea de a atinge scopurile pentru care este necesară furnizarea de date.
  3. Următoarele date personale ale utilizatorului site-ului web pot fi colectate ca parte a formularelor postate pe site sau pentru a efectua contracte care pot fi încheiate ca parte a site-ului web: nume, prenume, adresă, adresa de e-mail, număr de telefon, autentificare, parolă.
  4. Datele conținute în formulare, furnizate administratorului de către utilizatorul site-ului web, pot fi transferate de administrator către terți care cooperează cu administratorul în legătură cu punerea în aplicare a obiectivelor prevăzute la punctul 1 lit. a și b mai sus.
  5. Datele furnizate în formularele de pe site-ul web sunt prelucrate în scopuri care rezultă din funcția unui formular specific, în plus, ele pot fi utilizate de către Administrator și în scopuri arhivistice și statistice. Consimțământul persoanei vizate este exprimat prin verificarea ferestrei corespunzătoare în formular.
  6. Utilizatorul site-ului, dacă site-ul web are astfel de funcționalități, verificând fereastra corespunzătoare în formularul de înregistrare, poate refuza sau consimți să primească informații comerciale prin intermediul unei comunicări electronice, în conformitate cu Legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii electronice ( Jurnalul de legi din 2002, nr. 144, articolul 1024, cu modificările ulterioare). Dacă utilizatorul site-ului web a consimțit să primească informații comerciale prin intermediul unei comunicări electronice, acesta are dreptul de a retrage acest consimțământ în orice moment. Exercitarea dreptului de a retrage consimțământul pentru a primi informații comerciale se realizează prin trimiterea unei solicitări corespunzătoare prin e-mail la adresa proprietarului site-ului, inclusiv numele și prenumele utilizatorului site-ului.
  7. Datele furnizate în formulare pot fi transferate către entități care furnizează tehnic anumite servicii - în special, acest lucru se aplică transferului de informații despre proprietarul unui domeniu înregistrat către entități care sunt operatori de domenii de internet (în special Rețeaua informatică științifică și academică jbr - NASK), servicii de plată sau alte entități, cu care Administratorul cooperează în acest sens.
  8. Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului web sunt stocate într-o bază de date în care au fost aplicate măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura protecția datelor prelucrate în conformitate cu cerințele stabilite în reglementările relevante.
  9. Pentru a preveni reînregistrarea persoanelor a căror participare la site-ul web a fost încheiată din cauza utilizării neautorizate a serviciilor site-ului, Administratorul poate refuza ștergerea datelor cu caracter personal necesare pentru a bloca posibilitatea reînregistrării. Baza legală a refuzului este art. 19 alin 2 pct. 3 în legătură cu art. 21 sec. 1 din Legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii electronice (adică din 15 octombrie 2013, Journal of Laws din 2013, pct. 1422). Refuzul administratorului de a șterge datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului web poate apărea și în alte cazuri prevăzute de lege.
  10. În cazurile prevăzute de lege, Administratorul poate dezvălui o parte din datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului web către terți în scopuri legate de protecția drepturilor terților.
  11. Administratorul își rezervă dreptul de a trimite tuturor utilizatorilor site-urilor de internet cu notificări despre modificări importante ale site-ului și despre modificări ale acestei Politici de confidențialitate. Administratorul poate trimite scrisori electronice comerciale, în special reclame și alte informații comerciale, cu condiția ca utilizatorul site-ului să fi fost de acord cu acesta. Anunțurile și alte informații comerciale pot fi, de asemenea, atașate la scrisorile de intrare și de ieșire din contul sistemului.
 3. Drepturile utilizatorilor de servicii cu privire la datele lor personale În conformitate cu art. 15 - 22 GDPR, fiecare utilizator al site-ului are următoarele drepturi:
  1. Dreptul de acces la date (articolul 15 din GDPR)Persoana vizată are dreptul să obțină de la Administrator confirmarea dacă datele cu caracter personal care o privesc sunt prelucrate și, dacă da, accesul la acestea. Conform art. Administratorul va furniza persoanei vizate o copie a datelor cu caracter personal în curs de procesare.
  2. Dreptul de a rectifica datele (articolul 16 din GDPR)Persoana vizată are dreptul să solicite administratorului să corecteze imediat datele personale incorecte care îl privesc.
  3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (articolul 17 din GDPR)Persoana vizată are dreptul de a solicita administratorului ștergerea imediată a datelor personale, iar administratorul este obligat să șteargă datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate dacă apare una dintre următoarele circumstanțe:
   1. datele personale nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate altfel;
   2. persoana vizată a retras consimțământul pe care se bazează prelucrarea
   3. persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu art. 21 sec. 1 împotriva procesării și nu există motive legitime imperative de prelucrare
  4. Dreptul la restricționarea procesării (articolul 18 din GDPR)Persoana vizată are dreptul să solicite administratorului să limiteze procesarea în următoarele cazuri:
   1. Când datele sunt incorecte - la timp pentru a le corecta
   2. Persoana vizată s-a opus prelucrării conform art. 21 sec. 1 împotriva prelucrării - până când se stabilește dacă motivele legitime din partea administratorului prevalează asupra motivelor de obiecție ale persoanei vizate.
   3. Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb restricționarea utilizării acestora.
  5. 5. Dreptul la portabilitatea datelor (articolul 20 GDPR)Persoana vizată are dreptul de a primi, într-un format structurat, utilizat în mod frecvent, care poate fi citit automat, date personale referitoare la acesta, pe care le-a furnizat administratorului și are dreptul de a trimite aceste date cu caracter personal unui alt administrator, fără obstacole din partea administratorului căruia i-au fost furnizate aceste date cu caracter personal. Persoana vizată are dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal să fie trimise direct de către un alt administrator, dacă este posibil din punct de vedere tehnic. Legea menționată în această secțiune nu poate afecta în mod negativ drepturile și libertățile altora.
  6.  6. Dreptul de a obiecta (art. 21 GDPR)În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul să se opună oricând la prelucrarea datelor sale personale în scopul unei astfel de comercializări, inclusiv profilare, în măsura în care prelucrarea este legată de o astfel de comercializare directă. .

  Implementarea drepturilor de mai sus ale utilizatorilor site-ului web poate avea loc contra cost în cazurile în care legislația aplicabilă o prevede.

  În cazul încălcării drepturilor de mai sus sau utilizatorul site-ului web constată că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate de către Administrator, contrar legislației aplicabile, utilizatorul site-ului web are dreptul să depună o plângere la organul de supraveghere.

 4. Jurnalele serverului
  1. Conform practicii acceptate de majoritatea site-urilor web, operatorul site-ului web stochează interogări http direcționate către serverul operatorului site-ului (informațiile despre unele comportamente ale utilizatorilor site-ului web sunt înregistrate în stratul serverului). Resursele răsfoite sunt identificate prin adrese URL. Lista exactă a informațiilor stocate în fișierele jurnalului de server web este următoarea:
   1. adresa IP publică a computerului de la care a venit ancheta,
   2. numele stației clientului - identificarea efectuată prin protocolul http, dacă este posibil,
   3. numele de utilizator al site-ului web furnizat în procesul de autorizare (autentificare),
   4. ora primirii anchetei,
   5. Cod de răspuns http,
   6. numărul de octeți trimiși de server,
   7. Adresa URL a paginii vizitate anterior de utilizatorul site-ului (link-ul referitor) - dacă site-ul a fost accesat prin intermediul unui link,
   8. informatii despre browserul utilizatorului site-ului,
   9. informații despre erorile apărute în timpul executării tranzacției http.

   Datele de mai sus nu sunt asociate cu anumite persoane care navighează pe paginile disponibile pe site. Pentru a asigura cea mai înaltă calitate a site-ului, operatorul site-ului analizează ocazional fișierele de jurnal pentru a determina ce pagini din site-ul web sunt vizitate cel mai des, ce browsere web sunt utilizate, dacă structura site-ului conține erori etc.

  2. Jurnalele colectate de operator sunt stocate pe o perioadă nedeterminată ca material auxiliar utilizat pentru administrarea corectă a site-ului. Informațiile conținute de acestea nu vor fi dezvăluite altor entități decât operatorului sau entităților legate de operator personal, prin capital sau contractual. Pe baza informațiilor conținute în aceste fișiere, statistici pot fi generate pentru a ajuta la administrarea site-ului. Rezumate care conțin astfel de statistici nu conțin funcții care identifică vizitatorii site-ului.