CATALOGSKA LAGU SAMEEYO

XIDHIIDHKA DALKA

Si aad u soo dejiso buuggyaraha, fadlan buuxi foomka hoosta ku yaal. Cinwaan si loo soo dajiyo dhammaan agabyada ayaa si otomaatig ah loogu diri doonaa.