stadsplanering

Stadsplanering - vad är det egentligen?

obecnie stadsplanering är en av de mest nödvändiga vetenskaperna när man tänker på hur stor andel av världens befolkning som för närvarande bor i och runt städer. År 1800 bodde drygt 2 procent av världens befolkning i städer.

År 1950 hade antalet ökat till 30 procent. Och nu har den redan överskridit 50%.

urbanism fokuserar på livskvaliteten i städer, förorter, städer och byar. Precis som en läkare behöver veta om de enskilda stängda systemen i kroppen för att läka en patient, behöver stadsplanerare veta om stadssystemen där de arbetar.

Planera staden, planerare måste ta hänsyn till många faktorer inklusive ekonomi, miljö och kulturella och transportbehov. Stadsplanerare måste förstå den nuvarande användningen av befintliga byggnader, vägar och anläggningar i deras stad, och hur dessa användningar kan påverka staden i framtiden.

Se även: Liten stadsarkitektur

stadsplanering

utsikt online produktkatalog >> lub ladda ner kataloger >>

Stadsplanering - studier

Stadsplanerare och planerare regionala behöver vanligtvis en magisterexamen från ett ackrediterat kommunalt eller regionalt planeringsprogram. Det finns många sådana universitet i landet. Många av magisterens vägar tar studenter från en mängd majors som geografi, planering, ekonomi, offentlig förvaltning, statsvetenskap, landskapsarkitektur och miljödesign.

Framtidsinriktad inriktning - arkitektur och stadsplanering

Det är en riktning för alla för vilka arkitektur verkar vara ett varierat och komplext område. Dessutom tror de att hennes praxis kräver både en helhetssyn på frågan såväl som många specialiseringar och kompetenser.

Programmet som kan upplevas inom detta ämnesområde täcker en rad olika områden, från grundläggande studier inom arkitekturhistoria, materialvetenskap, ekologi, databehandling till stadsplanering och landskapsstudier.

Klasserna kommer att omfatta områden som stadszonernas utformning, funktion och framtid. Vetenskapen bygger på skriftliga, ritnings- och modelleringsverk som bygger på arvet från det tjugonde århundradets stadsteori. Ämnen och föreläsningar är inriktade på utveckling av hållbara städer.

Stadsplanering och arkitektur interpenetrerar

Stadsplanerare arbetar med ingenjörer, arkitekter och utvecklare för att skapa och planera byggnader enligt gällande regler för varje zon. Zonerna är viktiga eftersom de avgör hur olika utrymmen kan användas. En bullrig fabrik har ingen rätt att existera i ett bostadsområde. Istället måste fabriken byggas i en industriområde.

Förutom zonplanering visualiserar stadsplanerare också stadens estetik.

Det betyder att de förutsäger hur en stad, distrikt eller zon kommer att se ut när det växer.

Se även: Moderna gatoravfall som en del av urban arkitektur

Uppdelning i zoner

När till exempel stadsplanerare utformar en estetisk plan för shoppingzonen kan de skriva en uppsättning regler som måste följas. Dessa regler kan diktera vilken typ av byggnadsmaterial som kan användas, t.ex. tegel eller stuckatur.

Den estetiska planen kan också innehålla krav på parkeringsplatser, träd och grönområden, liksom typen av inskriptioner och belysning som används på skyltarna.

Landskapsarkitekt, tekniker-arkitekt, ingenjör och stadsplanerare - alla arbetar tillsammans för att skapa en sammanhängande och estetisk zon.

Stadsplanering säkerställer att zonerna inte tränger igenom varandra för att orsaka problem.

T.ex:

Elegant och minimalistisk parkeringspollare de uppfyller två funktioner.

stadsplanering

De hindrar förare från att köra sin bil in i en zon som inte är avsedd för detta, även om de inte känner staden väl.

Dessutom glädjer de förbipasserande ögat och blir med tiden ett igenkännligt inslag i stadens rymd.

Se även: Bygglov och liten arkitektur

Ny stadsplanering lägger till en ny kvalitet i stadsplaneringen

Ny urbanism är en rörelse som började i Förenta staterna från början och har blivit populär runt om i världen under de senaste decennierna. Det är en rörelse som främjar promenader bland invånarna och en mängd miljövänliga stadsdelar.

Det finns en rad viktiga principer och element som ingår i konceptet Ny urbanism.

Planering och utveckling av fastigheter tillsammans med planering av lokala myndigheter i distrikten ingår i begreppet New Urbanism. Det är ett koncept som kan antas av utvecklare som planerar en enda byggnad eller byggande av en bostadsområde.

Gradvis blir ny urbanism vägledande för stadsplanering och utveckling.

Balansen i området

Begreppet hållbar stadsutveckling är komplex och innebär möjligheten att bo i stadsområden med garanterat vatten-, livsmedels- och energisäkerhet.

Förmågan att vara oberoende blir allt viktigare för stadsplanerare och makter.

Liten arkitektur

Att uppnå målen för att uppnå hållbara, livliga och produktiva stadsregioner utgör många miljömässiga, ekonomiska, politiska och sociala utmaningar.

Begreppet hållbar utveckling och bebodda städer symboliserar de stora visionära idéerna om stadsplanering och hållbar utveckling,

Emellertid kan förverkligandet av dessa populära visioner möta många konflikter på grund av intressekonflikter.

Processen för att uppnå hållbar stadsutveckling kan kräva inlärning av tidigare framgångar och misstag för att avgöra vad som utgör god praxis.

Se även: Trädgårdsgrytor och deras material - vilken är bäst?

Se andra artiklar:

Augusti 31 2020

En modern lekplats möjliggör obegränsat och säkert roligt utomhus utomhus inte bara för barn i alla åldrar utan också för ungdomar. ...

17 May 2020

För närvarande innehåller gatumöbler också trädöverdrag. Dessa funktionella och estetiska element kan tillverkas i olika material. ...

12 May 2020

Mistningssystem som används i desinfektionsprocessen för torr dimma kan användas på olika ställen. Just nu ...

6 May 2020

Desinfektionsstationer / handhygienstationer är en nyhet i vårt erbjudande som en del av liten arkitektur. Det är en lösning som förenklar ...

April 15 2020

Liten arkitektur skapas av små arkitektoniska föremål integrerade i stadens rymd eller ligger på en privat egendom och ...

Mars 31 2020

Det är sant att arkitektens yrke är ett fritt yrke som kan ge mycket tillfredsställelse och materiella fördelar, men sättet att börja arbeta ...