Słupki ogrodzeniowe

VOILÀ BARRIER

100,00

Zapytanie o cenę

Bariera składająca się z wycinanych laserowo słupków z blachy stalowej i paneli utworzonych z obrzeży z rur ukośnych.

MATERIAŁY

Stal

Bariera składająca się z wycinanych laserowo słupków z blachy stalowej i paneli utworzonych z obrzeży z rur ukośnych. Bariera jest dostarczana jako model podstawowy, składający się z dwóch słupków i jednego panelu, oraz modele modułowe, które składają się z jednego słupka i jednego panelu, mocowanych do innych modułów bez widocznych śrub. Oba modele mogą być dostarczane z płytą podstawy do mocowania do podłoża za pomocą śrub lub z przedłużeniami do betonu bezpośrednio do podłoża.

STAL PROSZKOWANA

MOCOWANIA: WSTĘPNIE WIERCONE POD KOTWY LUB MONTAŻ POD ZIEMIĄ

WYMIARY