Izba Architektów

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Co prawda, zawód architekta to wolny zawód, który może przynieść wiele satysfakcji oraz korzyści materialnych, jednak droga ku rozpoczęciu pracy jako architekt nie jest wcale prosta, ani też krótka. Oprócz oczywistego etapu studiów i intensywnej  nauki, aspirujący architekt musi także przynależeć do IARP (Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej).

Zobacz katalog produktów online >> lub pobierz katalogi >>

Izba Architektów

Jak zostać architektem?

Tytuł inżynier architekt można uzyskać po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. Tytuł  magister inżynier architekt uzyskuje się po ukończeniu studiów drugiego stopnia. Tytuł jednak nie upoważnia od razu do wykonywania zawodu. Prawo polskie stanowi, że architektem zdolnym do wykonywaniu zawodu jest dopiero osoba, która znajduje się na liście Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. IARP jest więc jedyną furtką otwierającą drogę do kariery dla aspirującego architekta pragnącego wykonać swój pierwszy projekt komercyjny.

Izba Architektów

Zobacz również: IF Design Award 2020 dla marki Metalco za interaktywną wiatę przystankową,stanowiącą element projektu SMART CITY

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej jest organem, którego głównym zadaniem zapisanym w statucie jest ochrona przestrzeni i, przede wszystkim, architektury postrzeganych jako dobro publiczne. Dodatkowo IARP nadzoruje prawidłowe wykonanie funkcji technicznych zastosowanych w budownictwie oraz sprawdza jakość rzeczoznawstwa budowlanego zastosowanego w specjalności architektonicznej. Oczywiście, ten nadzór obejmuje tylko członków Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. Z tego też powodu, tak ważne jest dla młodego architekta pragnącego wykonać swój pierwszy komercyjny projekt, aby przynależeć do IARP.

Zobacz również: Prawo budowlane, a mała architektura

Zadania i działalność Izby Architektów RP

Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej zajmuje się także szeregiem zadań dodatkowych, do których należą między innymi: utrzymywanie zawodu architekta jako niezależnego, ochrona tytułu Architekta IARP, opracowywanie szeregu standardów tyczących się wykonywania pracy przez architektów, praca nad regulacją i dostosowywanie regulaminu dotyczącego honorariów dla członków, a także pogoń za wprowadzeniem programu kompatybilnego z programem unijnym na polskich uczelniach.

Wykonując swoją dodatkową działalność, IARP współpracuje z zawodowym samorządem inżynierów budownictwa. Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej działa wspólnie także z szeregiem innych organizacji w celu realizacji swoich celów. Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej nie jest tylko odpowiedzialna za ustalanie regulacji i standardów pracy, ale także zajmuje się pracą o charakterze oświatowym, naukowym, kulturalnym oraz naukowo-technicznym.

Mimo dość szerokiej działalności IARP należy pamiętać, że jej podstawowym celem nadrzędnym jest ochrona przestrzeni i architektury jako dobra publicznego. Wszystkie działania i cała struktura IARP są właśnie nastawione na realizację tego celu, a wszystkie działania poboczne należałoby traktować raczej jako dodatek do tej podstawowej działalności.

Na strukturę IARP składają się Krajowa Izba Architektów wraz z organami, a także 16 okręgowych izb architektów.

Prawa i obowiązki członków

Przynależąc do IARP członkowie mogą liczyć na pewne przywileje i prawa, których nie mogli by zaznać nie będąc członkami izby. Z drugiej strony – przynależenie do Izby Architektów RP wiąże się także z pewnymi obowiązkami.

Do tych obowiązków należa między innymi: przestrzeganie etyki zawodowej i dostosowanie sie do jej zasad, współpraca z Izbą Architektów RP, przestrzeganie przepisów i zasad związanych z wiedzą techniczną i ubranistyczną, ustosunkowanie się do uchwał IARP oraz opłata regularnych składek członkowskich.

Członkowie IARP moga liczyć na następujące prawa i przywileje: mogą korzystać z działalności samopomocowej oraz z pomocy prawnej izby, a także mogą liczyć na pomoc podczas podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Zobacz również: Donice ogrodowe i materiał ich wykonania — który jest najlepszy?

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

Pisząc o Izbie Architektów RP  nie sposób nie wspomnieć o Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Jest ona odpowiedzialna za nadawanie uprawnień zawodowych. Jest to specjalny organ, który został także określony w statucie izby. Bez wątpienia, z Krajową Komisją Kwalifikacyjną będzie miał do czynienia każdy aspirujący architekt pragnący uzyskać swoje uprawnienia. Dodatkowo do działań Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej należy także nadzór działalności komisji kwalifikacyjnych, a jej działania określone są ustawą i regulaminami w obrębie których musi działać.

Finansowanie Izby Architektów RP

Aby IARP mogła funkcjonować, musi operować pewnym majątkiem. Na potrzeby finansowania swojej działalności Izba Architektów RP pozyskuje fundusze ze składek członkowskich, z działalności gospodarczej, z darowizn oraz dotacji, a także z innych wpływów. Działalność gospodarcza jaką mogą prowadzić izby okręgowe oraz główna Krajowa Izba IARP praktycznie nie są ograniczone, jednak nie może być to działalność inwestycyjna oraz z zakresu projektowania, konstrukcji, robót publicznych i rzeczoznawstwa budowlanego. Takie ograniczenia raczej nie powinny nikogo dziwić – działalność gospodarcza nie powinna wpływać na niezależność działania Izby Architektów RP.

Zobacz również: Nowoczesne uliczne kosze na śmieci jako element architektury miejskiej

Zobacz inne artykuły:

31 sierpnia 2020

Nowoczesny plac zabaw pozwala na nieskrępowaną i bezpieczną zabawę na świeżym powietrzu nie tylko dzieciom w każdym wieku, ale także młodzieży. ...

17 maja 2020

Obecnie mała architektura miejska to również osłony na drzewa. Te funkcjonalne i estetyczne elementy mogą być wykonane w różnorodnych materiałów. ...

12 maja 2020

Systemy zamgławiające stosowane w procesie dezynfekcji metodą suchej mgły mogą znaleźć zastosowanie w różnorodnych miejscach. Właśnie teraz, gdy ...

6 maja 2020

Stacje dezynfekcyjne / stacje higieniczne do rąk to nowość w naszej ofercie jako element małej architektury. Jest to rozwiązanie, które upraszcza ...

15 kwietnia 2020

Małą architekturę tworzą niewielkie obiekty architektoniczne wkomponowane w przestrzeń miejską lub umieszczone na terenie prywatnej posesji i ...

31 marca 2020

Kosze do segregacji śmieci jako część recyklingu komunalnego pomagają utrzymać czystość przestrzeni publicznej, wyeliminować problemy związane ze ...