urbanistyka

Urbanistyka – czym właściwie jest?

Obecnie urbanistyka jest jedną z najpotrzebniejszych nauk, gdy weźmie się pod uwagę fakt, jak duża część ludności świata obecnie żyje w miastach i ich okolicach. W 1800 roku nieco ponad 2 procent ludności całego globu mieszkało w miastach.

Do 1950 roku liczba ta wzrosła do 30 procent. A obecnie już  przekroczyła 50 %.

Urbanistyka koncentruje się na jakości życia w miastach, przedmieściach, miasteczkach i wsiach. Tak jak lekarz musi wiedzieć o poszczególnych zamkniętych systemach ciała, aby móc leczyć pacjenta, tak urbaniści muszą wiedzieć o systemach miast, w których pracują.

Planując miasto, planiści muszą wziąć pod uwagę wiele czynników, w tym gospodarkę, środowisko oraz potrzeby kulturalne i transportowe. Planiści miejscy muszą rozumieć obecne sposoby użytkowania istniejących budynków, dróg i obiektów w ich mieście, a także to, jak te sposoby użytkowania mogą wpłynąć na miasto w przyszłości.

Zobacz również: Mała architektura miejska

urbanistyka

Zobacz katalog produktów online >> lub pobierz katalogi >>

Urbanistyka  – studia

Urbaniści i planiści regionalni zazwyczaj potrzebują tytułu magistra z akredytowanego programu planowania miejskiego lub regionalnego. Istnieje wiele takich uczelni w kraju. Wiele ścieżek magisterskich przyjmuje studentów z różnych kierunków, takich jak geografia, planowanie, ekonomia, administracja publiczna, nauki polityczne, architektura krajobrazu i projektowanie środowiska.

Przyszłościowy kierunek – architektura i urbanistyka

To kierunek dla wszystkich, dla kogo architektura jawi się jako różnorodna i złożona dziedzina. Dodatkowo wierzą, że jej praktyka wymaga zarówno całościowego wglądu w zagadnienie, jak i wielu specjalizacji i kompetencji.

Program, jakiego można doświadczyć na tym kierunku studiów,  obejmuje szereg dziedzin, od podstawowych studiów z zakresu historii architektury, materiałoznawstwa, ekologii, obliczeń, po urbanistykę i studia krajobrazowe.

Na zajęciach nie zabraknie takich dziedzin jak projektowanie, funkcjonowanie i przyszłość stref miejskich. Nauka opiera się na pracach pisemnych, rysunkowych i modelowych, które czerpią ze spuścizny dwudziestowiecznej teorii miejskiej. Przedmioty i wykłady są ukierunkowane na rozwój zrównoważonych miast.

Urbanistyka i architektura przenikają się wzajemnie

Urbaniści współpracują z inżynierami, architektami i deweloperami, aby tworzyć i planować budynki zgodnie z zasadami obowiązującymi dla każdej strefy. Strefy są ważne, ponieważ decydują o tym, jak różne przestrzenie mogą być wykorzystywane. Głośna fabryka nie ma prawa bytu w strefie mieszkalnej. Zamiast tego fabryka musiałaby być wybudowana w strefie przemysłowej.

Oprócz planowania stref, urbaniści wizualizują również estetykę miasta.

Oznacza to, że przewidują sposób, w jaki miasto, dzielnica czy strefa będzie wyglądać w miarę rozwoju.

Zobacz również: Nowoczesne uliczne kosze na śmieci jako element architektury miejskiej

Podział na strefy

Na przykład, kiedy urbaniści projektują plan estetyki strefy handlowej, mogą napisać zestaw zasad, których należy przestrzegać. Zasady te mogą dyktować, jakiego rodzaju materiały budowlane mogą być stosowane, np. cegła czy sztukateria.

Plan estetyczny może również zawierać wymagania dotyczące wjazdów na parkingi, drzew i terenów zielonych, jak również rodzaj napisów i oświetlenia zastosowanego na oznakowaniach.

Architekt krajobrazu, technik-architekt, inżynier oraz urbanista – oni wszyscy współpracują ze sobą, aby razem stworzyć spójną i estetyczną strefę.

Urbanistyka dba o to, by strefy nie przenikały między sobą, jeśli ma to powodować problemy.

Na przykład:

Eleganckie i minimalistyczne słupki parkingowe spełniają dwie funkcje.

urbanistyka

Sprawiają, że kierowcy nie wjadą samochodem w strefę do tego nie przeznaczoną nawet, jeśli nie znają dobrze miasta.

Dodatkowo cieszą oko przechodniów i z czasem stają się rozpoznawalnym elementem przestrzeni miejskiej.

Zobacz również: Prawo budowlane, a mała architektura

Nowa urbanistyka dodaje nową jakość do planowania miast

Nowy urbanizm to ruch, który rozpoczął się początkowo w Stanach Zjednoczonych, a w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat stał się popularny na całym świecie. Jest to ruch, który promuje wśród mieszkańców spacery oraz różnorodność dzielnic, które są przyjazne dla środowiska.

Istnieją różnorodne kluczowe zasady i elementy, które są zawarte w koncepcji Nowego Urbanizmu.

Planowanie i zagospodarowanie nieruchomości wraz z planowaniem samorządów lokalnych w dzielnicach jest włączone do koncepcji Nowego Urbanizmu. To koncepcja, która może być przyjęta przez deweloperów planujących pojedynczy budynek lub budowę osiedla.

Stopniowo nowa urbanistyka staje się wiodącą zasadą planowania i rozwoju miast.

Bilans terenu

Koncepcja zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich jest złożona i wiąże się z możliwością zamieszkania na obszarach miejskich wraz z zagwarantowanym bezpieczeństwem wodnym, żywnościowym i energetycznym.

Zdolność do samodzielności staje się coraz bardziej istotna dla urbanistów i rządzących.

Mała architektura

Osiągnięcie celów związanych z osiągnięciem zrównoważonych, nadających się do życia i produktywnych regionów miejskich wiąże się z wieloma wyzwaniami środowiskowymi, gospodarczymi, politycznymi i społecznymi.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju i miast nadających się do zamieszkania symbolizuje wielkie wizjonerskie idee planowania miejskiego i zrównoważonego rozwoju,

Jednak realizacja tych popularnych wizji może napotykać na wiele konfliktów ze względu na konflikt interesów zainteresowanych stron.

Proces osiągania zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich może wymagać wyciągnięcia wniosków z przeszłych sukcesów i błędów, aby określić, co stanowi dobrą praktykę.

Zobacz również: Donice ogrodowe i materiał ich wykonania — który jest najlepszy?

Zobacz inne artykuły:

31 sierpnia 2020

Nowoczesny plac zabaw pozwala na nieskrępowaną i bezpieczną zabawę na świeżym powietrzu nie tylko dzieciom w każdym wieku, ale także młodzieży. ...

17 maja 2020

Obecnie mała architektura miejska to również osłony na drzewa. Te funkcjonalne i estetyczne elementy mogą być wykonane w różnorodnych materiałów. ...

12 maja 2020

Systemy zamgławiające stosowane w procesie dezynfekcji metodą suchej mgły mogą znaleźć zastosowanie w różnorodnych miejscach. Właśnie teraz, gdy ...

6 maja 2020

Stacje dezynfekcyjne / stacje higieniczne do rąk to nowość w naszej ofercie jako element małej architektury. Jest to rozwiązanie, które upraszcza ...

15 kwietnia 2020

Małą architekturę tworzą niewielkie obiekty architektoniczne wkomponowane w przestrzeń miejską lub umieszczone na terenie prywatnej posesji i ...

31 marca 2020

Co prawda, zawód architekta to wolny zawód, który może przynieść wiele satysfakcji oraz korzyści materialnych, jednak droga ku rozpoczęciu pracy ...